636661705 info@torrentidedeu.com

Entrevista a Mercè Dedeu en Ràdio Kanal Barcelona - RKB

Com passar de l'etapa d'emprenedor a convertir-se en una família empresària?

Quines són les claus que portaran a la nostra empresa familiar a una continuïtat en el mercat?

Com pot la nostra empresa familiar enfortir-se amb els valors familiars de la família empresària?

Quan hem de planificar el relleu generacional?

Podem gestionar els conflictes entre els membres de la família empresària?

La mirada personal

Començàvem una reunió en Consell de Família. El successor, en Lluís, arribava tard. El pare s’impacientava. Començava a fer una dura crítica de la puntualitat del fill. El germà petit intentava explicar la situació que provocava que el Lluís encara no hagués arribat. El pare passava de criticar la puntualitat del fill gran a extrapolar-ho a una manca de responsabilitat, sense escoltar els arguments de l’altre fill. La mare es contenia sense dir res, com una olla a pressió a punt d’ebullició.

Com podem des de torrentidedeu ajudar a les Famílies Empresàries

La relació amb les empreses familiars clients l’establim sempre a nivell de la família empresària  propietària. Aquest fet ens permet gaudir de la seva màxima confiança i així poder aportar-los valor afegit en els àmbits de família i empresa. Habitualment assessorem en la creació i desenvolupament dels Consells de Família, Juntes d’Accionistes, Consells d’Administració i Comitès de Direcció, a fi d’organitzar les relacions entre la família i l’empresa. Seguidament us relacionem aquells aspectes en els que podem col·laborar amb la vostra família empresària.

 

El protocol de família que no està elaborat per la família empresària no té futur

Un protocol familiar és un conjunt de principis, de regles i de normes escrites, que sorgeixen del diàleg i del consens entre determinats membres de la família, que regulen la relació entre la família i l’empresa, i que són viscudes per una família empresària.

Comunicació i Confiança en la Família Empresària

La Família Empresària precisa utilitzar els seus esforços de manera conjunta per enfrontar-se a les dificultats i aprofitar les oportunitats. Una bona Gestió de la Comunicació entre els seus components els dotarà de les eines necessàries per fer-ho. Per assolir una adequada Gestió de la Comunicació, caldrà tenir consolidat un adequat Grau de Confiança i practicar un alt Nivell de Comunicació.

Sessions realitzades durant el primer semestre de 2016

En les darreres experiències amb Famílies Empresàries, hem comprovat que hi ha principalment dos temes d’interès fonamentals: El Protocol Familiar i els Conflictes a la Família Empresària.

Així hem dedicat el primer semestre del 2016 a fer sessions per treballar i divulgar el Protocol Familiar com a eina per gestionar les relacions entre la família empresària, la propietat i l’empresa, aquesta tant en la gestió, com en el govern.

EL DIMARTS 7 DE JUNY FEM UNA SESSIÓ A LA CAMBRA DE VALLS

Per fer la inscripció gratuïta ens podeu trucar al 93 487 38 38 o per correu electrònic a info@torrentidedeu.com

JORNADA

OBJECTIU 2016: EL PROTOCOL FAMILIAR

El procés per millorar la unitat familiar vetllant per la continuïtat de l'empresa familiar

SESSIÓ DIRIGIDA A EMPRESARIS FAMILIARS

DATA: Dimarts 7 de juny

HORA: 19:00 hores

Famílies empresàries assistents a les sessions de Protocol Familiar

El protocol familiar ben segur que desperta l’interès de nombroses famílies empresàries, això ho hem pogut comprovar en les dues sessions que hem realitzat durant aquest primer trimestre de 2016.

Hi ha empreses familiars petites, mitjanes i grans. Alhora que hi ha famílies empresàries senzilles i complexes, tant pel que fa al número dels seus components, com per la mena de relacions que tenen establertes. És per això que el protocol familiar cal confeccionar-lo en el marc de la pròpia família empresària i contemplant la realitat d’aquesta i de la seva empresa.

torrentidedeu a Catalunya Ràdio

Podeu escoltar la nostra participació en el programa "La Vida" de Sílvia Cóppulo a Catalunya Ràdio emès el dimarts dia 12 de gener

El protocol familiar i els seus beneficis col·laterals

El protocol o Acord Familiar, ha de ser un document viu i flexible, que s’adapti a l’estructura, a les dinàmiques, als processos que viu la família empresària i ha de fer-ho des dels seus valors i cultura familiar i empresarial.