636661705 info@torrentidedeu.com

CONSULTAR ÉS VERGONYÓS?

Fa uns dies ens han vingut a consultar uns empresaris força preocupats doncs el relleu amb el seu fill no està marxant com voldrien. En principi res de nou, sembla un cas més en la nostra ja dilatada experiència. Varem escoltar-los i a la vegada els hi varem aclarir força dubtes.

APTITUDS i ACTITUDS EN EL RELLEU GENERACIONAL

El diccionari defineix per home, dona, d'empresa a la persona que té determinades qualitats, aquelles aptituds necessàries per dirigir un negoci.

Fins aquí tots podem estar-hi d’acord. Ara bé, quan estem davant d’un relleu generacional, el pares i els seus fills, els seus successors, haurien de consensuar quines són les qualitats, les aptituds i sobretot les actituds necessàries per dirigir la seva empresa familiar.

Lideratge a l’empresa familiar.

En l’empresa familiar de primera generació la persona que assumeix el seu lideratge sol ser la mateixa que assumeix el lideratge de la família empresària. Tanmateix en generacions successives, és a dir quan els fills prenen el liderat de l’empresa, el de la família continua estant, en la majoria dels casos, en mans de la generació gran i així podem observar clarament la convivència de dos tipus de liderats diferenciats amb funcions i fites diferents.

Claus per convertir-me en un empresari familiar professional.

A la sessió del passat mes de novembre vàrem identificar i definir les claus necessàries perquè un empresari familiar esdevingui professional. Aquesta inquietud la veiem més intensament a partir de la segona generació quan l’empresari/a familiar ja no és el fundador/a sinó que és el/la continuador/a de la seva empresa. Aquestes generacions successores que requereixen sens dubte de la condició de bons gestors, l’emprenedoria no sempre acompanya.

La funció financera a l’Empresa Familiar.

El passat dijous dia 1 de juliol va tenir lloc a la seu de ‘EL CLUB’ del carrer Aragó 186 1r2a de Barcelona la jornada – debat: La funció financera en l’empresa familiar.

Com tots sabem, dintre de tota empresa es poden diferenciar quatre grans àrees com són Administració, Marketing, Producció i Finances. Aquesta introducció va servir per aprofundir en les dues àrees de decisió existents en el departament de finances, per una part les inversions (actius) i per l’altra el finançament (passiu + patrimoni net).

Sense emocions no hi ha estratègies que prosperin.

Portem més de quatre mesos realitzant conferències per tot el territori de Catalunya sota el títol de “Nou full de ruta per a la pime familiar en l’escenari actual”, per suposat parlem d’estratègies, tant per a l’empresa com per a la família empresària propietària de la seva pime familiar.

En aquesta etapa, de més de dos llargs anys de crisi econòmica i financera, els empresaris tenen el màxim objectiu de preservar la continuïtat de les seves empreses, inclús reduint la seva dimensió, fent-les més petites, si amb això n’assoleixen la supervivència.

Política de remuneracions i compensacions per als membres de la família empresària en la situació actual.

L'espai de debat de 'EL CLUB' va permetre als membres de famílies empresàries assistents a la darrera trobada de novembre reflexionar sobre un tema tan complex com és la política de remuneracions i compensacions per als membres de la família empresària i encara més agreujat amb les dificultats de l'actual crisi. Reflexió a partir de la manera de fer pròpia com a empresaris familiars i enriquida amb l'aportació de les diferents maneres de fer dels altres socis assistents al debat.

Ets un bon líder en la teva empresa familiar?

S’ha escrit molt sobre el lideratge en les empreses, però poc o quasi res sobre els diversos tipus de lideratge que tenen cabuda en una família empresària i per extensió en una empresa familiar. Encara menys s’ha parlat del suport emocional i personal que necessiten els líders familiars per a poder realitzar el treball que se’ls ha estat encomanat. Sobretot quan els líders ja no són els fundadors.

El lideratge en un sistema empresarial familiar ha de promoure la visió compartida, la disciplina i el diàleg en els àmbits de la família, de la propietat i de l’empresa familiar.

Etapes del procés de selecció de personal a les Empreses Familiars.

En l’actualitat moltes empreses familiars han evolucionat intentant aplicar tècniques adequades per al procés de Selecció de Personal que permetin escollir el candidat més adient per a cada lloc de treball.

Quan s’apliquen proves, el més important és treure’n el màxim rendiment, és a dir, saber valorar i entendre allò que ens aporten, que el resultat òptim serà diferent en cada cas i que aquesta diferència estarà en funció de les característiques del lloc de treball i per tant del perfil de la persona que l’haurà d’ocupar.

Confidence mangement.

DISCURS DEL PRESIDENT D’UNA EMPRESA FAMILIAR EN LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D’ACCIONISTES