636661705 info@torrentidedeu.com

APTITUDS i ACTITUDS EN EL RELLEU GENERACIONAL

El diccionari defineix per home, dona, d'empresa a la persona que té determinades qualitats, aquelles aptituds necessàries per dirigir un negoci.

Fins aquí tots podem estar-hi d’acord. Ara bé, quan estem davant d’un relleu generacional, el pares i els seus fills, els seus successors, haurien de consensuar quines són les qualitats, les aptituds i sobretot les actituds necessàries per dirigir la seva empresa familiar.

Parlem dels pares en plural, doncs creiem que el matrimoni ha de fer l’esforç d’estar d’acord en aquests temes.

El relleu generacional és un procés natural en el que s’hi veuen abocades totes les empreses familiars. Parlem de relleu circumscrivint-lo només en l’àmbit de la Direcció del negoci. Deixem la propietat i l’administració o el govern de l’empresa per a una altra reflexió. Per estar al front, per dirigir un equip de persones s’han de tenir capacitats de lideratge. A més de tenir les aptituds necessàries que requereix la direcció en concret d’aquella empresa familiar. Per exemple una formació tècnica adequada o una clara disposició comercial.

Conèixer l’empresa a fons i estar d’acord amb el predecessor en com s’ha de portar el negoci. Estar en plena sintonia amb l’ABC del negoci ajudarà que es pugui fer molt millor el relleu.

Tampoc podem oblidar les actituds. És a dir de quina manera expressarà el successor el nostre ànim. Aquell que ha prevalgut durant tants anys i que ha fet que l’empresa funcionés com desitjava el predecessor.

Hi ha una manera concreta i única de fer empresa? Amb això serà molt difícil que ens posem d’acord amb el successor. Són diferents persones i cadascuna té la seva pròpia personalitat, ens caldrà doncs parlar i pactar per estar d’acord.

El relleu generacional l’entenem doncs com un procés de parlar i arribar a pactes. Una actitud positiva i de complicitat de tots els protagonistes, alhora que una comunicació fàcil, fluida i còmoda entre tots els membres de la família empresària, seran les claus indispensables per a un bon resultat en aquest procés. Per tant és important que ens deixem acompanyar en aquest procés i sobretot deixar-nos aconsellar en la fase inicial per assentar les bases que facin que aquest procés sigui d’èxit.

Torrent i Dedeu

Consellers de la Família Empresària