636661705 info@torrentidedeu.com

Com podem des de torrentidedeu ajudar a les Famílies Empresàries

La relació amb les empreses familiars clients l’establim sempre a nivell de la família empresària  propietària. Aquest fet ens permet gaudir de la seva màxima confiança i així poder aportar-los valor afegit en els àmbits de família i empresa. Habitualment assessorem en la creació i desenvolupament dels Consells de Família, Juntes d’Accionistes, Consells d’Administració i Comitès de Direcció, a fi d’organitzar les relacions entre la família i l’empresa. Seguidament us relacionem aquells aspectes en els que podem col·laborar amb la vostra família empresària.

 

ÀMBIT DE LA FAMÍLIA EMPRESÀRIA:

 • Desenvolupament i revisions del Protocol Familiar.
 • Assistència i desenvolupament dels Consells de Família.
 • Assistència i desenvolupament de les Assemblees de Família.
 • Creació i desenvolupament del Comitè de Joves i altres que vagin sorgint.
 • Participació en el Comitè de Resolució de Conflictes.
 • Coaching i creixement personal individualitzat per als membres de la família.

 

ÀMBIT PROPIETAT:

 • Preparació, assistència i desenvolupament de les Juntes d’Accionistes.
 • Procés de reflexió per donar entrada en la propietat a les noves generacions.
 • Formació de futurs accionistes com a propietaris compromesos i responsables.

 

ÀMBIT DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ: 

 • Desenvolupament de Consells d’Administració.
 • Participació en el disseny d’estratègies empresarials a mig i llarg termini.
 • Coaching professional individualitzat a consellers.

 

ÀMBIT DE LA DIRECCIÓ GENERAL I DEPARTAMENTAL

 • Anàlisi jeràrquica i funcional per a cada organització empresarial.
 • Coaching personal i professional individualitzat per a directius.
 • Desenvolupament de la Missió, Visió i Valors per als directius.
 • Anàlisi de clima laboral, desenvolupament motivacional i fidelització de directius.
 • Procés de selecció de noves incorporacions familiars i no familiars.
 • Serveis d’avaluació psicològica individualitzada.
ShareThis Copy and Paste