636661705 info@torrentidedeu.com

Comunicació i Confiança en la Família Empresària

La Família Empresària precisa utilitzar els seus esforços de manera conjunta per enfrontar-se a les dificultats i aprofitar les oportunitats. Una bona Gestió de la Comunicació entre els seus components els dotarà de les eines necessàries per fer-ho. Per assolir una adequada Gestió de la Comunicació, caldrà tenir consolidat un adequat Grau de Confiança i practicar un alt Nivell de Comunicació.

És important que entre els membres de la Família Empresària existeixi Confiança, entesa com la base que tenen per compartir temes importants, la semblança de les seves expectatives, la tolerància per les diferències individuals, el respecte entre els seus components, així com l’esperit i la cultura del col·lectiu familiar.

Com a membres d’una mateixa família empresària, cal poder sentir la seguretat que malgrat es tinguin punts de vista diferents en alguns aspectes, de que les vivències personals els han aportat diferents experiències, de que no estan d’acord en tot amb els altres, malgrat tot això s’estimen, es respecten i cal poder-se escoltar, parlar i si cal discutir aquestes diferències, sense tenir por a trencar el vincle, ni la relació.

Com a socis i familiars que treballen a la seva empresa familiar, serà del tot necessari que hi hagi mútua confiança a nivell personal i professional. També caldrà demostrar que s’és mereixedor d’aquesta confiança. Dos elements ho afavoriran: que la informació flueixi i ser complidors de manera exquisida de les responsabilitats professionals. No parlar, no equival a eliminar el conflicte, aquest si hi és actuarà, en algun moment, de manera negativa. El millor és conèixer el conflicte i gestionar-lo adequadament. 

Aquesta Confiança de base, necessita ser alimentada amb una bona Comunicació que la nodreixi i ompli d’experiències positives i satisfactòries. Per assolir-la, caldrà que la Família Empresària adquireixi i posi en pràctica l’habilitat per transmetre continguts i també sentiments.

Si la comunicació i el diàleg són insuficients entre els membres de la família empresària, cal reflexionar i treballar per millorar la situació. Cal aprendre a compartir en base a la paraula, també reconèixer i manifestar sentiments positius de manera explícita.

És essencial que la Família Empresària comprengui què significa enraonar. Implica parlar, i sobretot saber escoltar, establint un diàleg: enraonant, parlant alternativament dues o més persones entre sí. Una decisió enraonada serà la que hagi sorgit d’un bon diàleg.

Discutir els temes no vol dir barallar-se. Discutir vol dir examinar en detall una qüestió, raonar-la presentant consideracions favorables i adverses a fi d’arribar a una conclusió, bescanviant arguments. 

Per gestionar una bona comunicació caldrà disposar de l’espai físic adequat, del temps necessari, així com del fòrum constituït (Consell de Família) que funcioni amb el seu ordre del dia i reglament de funcionament intern.

Les diferents opinions o enfocaments inicials han de servir per enriquir i no pas per originar conflictes. Caldrà generar el clima adient de confiança per tractar els aspectes importants, alguns del quals poden ser delicats, altres provocar controvèrsia, també poden sorgir crítiques que s’ha de treballar perquè siguin constructives.

Qui sigui el receptor de les crítiques no ha de sentir que se l’està jutjant i posar-se a la defensiva, ja que aleshores serà inviable treballar els temes i avançar. També s’haurà d’estar oberts a entendre la postura dels altres, per tant evitar jutjar-los. Cal ser tolerants amb les diferències de pensament i criteri, ja que del contrari les crítiques no seran constructives sinó que podran ferir.

Practicar la comunicació d’aquesta manera només serà possible si es fa amb respecte, sense perdre les formes, guardant el mirament i la consideració que ens pertoca tenir cap als nostres interlocutors, membres de la nostra Família Empresària.

Avançar cap aquest objectiu ens farà forts com a Família Empresària, alhora que immunes als conflictes que ens topem en les nostres relacions.

 

Mercè Dedeu

torrentidedeu Consellers de la Família Empresària