636661705 info@torrentidedeu.com

EL DIMARTS 7 DE JUNY FEM UNA SESSIÓ A LA CAMBRA DE VALLS

Per fer la inscripció gratuïta ens podeu trucar al 93 487 38 38 o per correu electrònic a info@torrentidedeu.com

JORNADA

OBJECTIU 2016: EL PROTOCOL FAMILIAR

El procés per millorar la unitat familiar vetllant per la continuïtat de l'empresa familiar

SESSIÓ DIRIGIDA A EMPRESARIS FAMILIARS

DATA: Dimarts 7 de juny

HORA: 19:00 hores

LLOC: Cambra de Comerç i Indústria de Valls

La confusió en els rols i funcions dels membres de la família empresària és una font de conflictes usual en les empreses familiars. Iniciar un procés d’elaboració del protocol familiar gestiona les expectatives de tots els membres de la família, tot creant unes regles del joc clares per a tothom.

En el protocol familiar s’han de tenir en compte a tots els membres de la família empresària i vetllar per al seu desenvolupament personal i professional. El protocol ha de servir per formar i també per informar als components de la família perquè siguin capaços de desenvolupar en el futur el rol de propietaris responsables. A més de regular que alguns d’ells podran assumir també responsabilitats com a consellers, directius o treballadors.

Les principals funcions del protocol familiar són:

  • Identificar la missió, visió i valors de la família empresària, és a dir les raons que motiven a la família a participar conjuntament en el projecte empresarial.
  • Definir l’estructura i els òrgans de govern de la família i de l’empresa.
  • Gestionar les expectatives dels distints membres de la família respecte del paper que volen desenvolupar en la gestió de la seva empresa.
  • A nivell econòmic, deixar clar aspectes com el procés de transmissió de la propietat, les remuneracions tant del consell d’administració com les que es perceben per l’exercici professional.

Posar-se d’acord en tots aquests temes requereix fer un procés de reflexió i debat conjunt entre tots els membres de la família que decideixin participar en l’empresa familiar des dels seus diferents rols.

torrentidedeu obsequiarà als assistents amb un exemplar del seu llibre LA FAMÍLIA EMPRESÀRIA. Com gestionar els conflictes i la comunicació amb èxit en l'empresa familiar.

La sessió és del màxim interès per a totes les empreses en que hi participen diversos membres de la família.  Esteu invitats.

FES LA INSCRIPCIÓ GRATUITA A info@torrentidedeu.com