636661705 info@torrentidedeu.com

El protocol de família que no està elaborat per la família empresària no té futur

Un protocol familiar és un conjunt de principis, de regles i de normes escrites, que sorgeixen del diàleg i del consens entre determinats membres de la família, que regulen la relació entre la família i l’empresa, i que són viscudes per una família empresària.

La finalitat principal d’un protocol familiar és la d’arribar a  disposar d’un projecte de família i d’empresa que motivi suficientment als membres de la família empresària i a la futura generació familiar. És per suposat la de crear unitat i compromís entre els seus membres. Així doncs per aconseguir-ho és necessari un diàleg a fons i arribar a consensos sobre un conjunt d’assumptes prou importants que puguin afectar tant a la família com a l’empresa. Les decisions consensuades que es prenen sobre aquestes qüestions conformen el contingut del protocol de família.

Les principals regles que conformen un protocol de família, donaran resposta a situacions relacionades amb diversos temes com poden ser:

 • Diferències substancials entre família i família empresària.
 • Qui composarà el Consell de família que redactarà el protocol.
 • Normes de conducta i conflicte d’interessos.
 • Valors i contravalors de la família empresària.
 • Propietat actual de l’empresa familiar i previsió futura.
 • Junta General de socis i Consell d’Administració.
 • Relleu generacional i successió al capdavant de l’empresa familiar.
 • Qui pot treballar a l’empresa, drets i deures.
 • Mesures de resolució de conflictes.

Un protocol familiar ben pensat, fruit del diàleg i del consens, aportarà nombrosos beneficis:  

 • Importants avanços en el clima familiar: més unitat, major confiança i compromís i per suposat incrementarà la comunicació.
 • La família empresària es professionalitza amb la creació d’òrgans de govern i gestió.
 • Gestió de les expectatives: se sap què passarà amb la successió, la propietat la incorporació de nous familiars, el rol dels familiars consorts.
 • Promou avanços d’organització més professional en l’empresa familiar.

Per tant és del tot aconsellable la confecció del protocol familiar per a totes aquelles famílies empresàries que vulguin avançar-se a possibles conflictes i desitgin una harmonia més gran entre els seus membres per assegurar la continuïtat de l’empresa com a familiar.

Joan Alfons Torrent

torrentidedeu

ShareThis Copy and Paste