636661705 info@torrentidedeu.com

Famílies empresàries assistents a les sessions de Protocol Familiar

El protocol familiar ben segur que desperta l’interès de nombroses famílies empresàries, això ho hem pogut comprovar en les dues sessions que hem realitzat durant aquest primer trimestre de 2016.

Hi ha empreses familiars petites, mitjanes i grans. Alhora que hi ha famílies empresàries senzilles i complexes, tant pel que fa al número dels seus components, com per la mena de relacions que tenen establertes. És per això que el protocol familiar cal confeccionar-lo en el marc de la pròpia família empresària i contemplant la realitat d’aquesta i de la seva empresa.

Fer-ho amb l’acompanyament de conductors externs experts en aquesta matèria, garantirà un procés que tingui en compte a tots els protagonistes i que contempli tots els temes a treballar. En aquest procés, a més d’elaborar el protocol familiar, la família empresària posarà en marxa el seu Consell de Família, alhora que tindrà la possibilitat de conèixer les expectatives de tots els seus components per així poder-les gestionar per al bé de l’empresa i de la família.

Segons la nostra experiència professional, el procés d’elaboració del protocol familiar és una gran oportunitat que té la família empresària per treballar temes que intuïtivament saben que han d’afrontar i que difícilment troben el moment adequat per fer-ho. No solament cal regular l’entrada dels fills o nebots en la gestió de l’empresa. Hi ha temes de propietat que gairebé mai tenen en compte les famílies. Organitzar-se com a família empresària també implica identificar qui són els seus components. Quines vies tenen per implicar-se en la família i en l’empresa. Alhora que determinar quin és el rol de la família empresària per diferenciar-lo del que les mateixes persones desenvoluparan a l’empresa. La diferenciació i concreció facilitaran més harmonia en les relacions. Sense oblidar que també hauran de contemplar temàtiques relacionades amb el govern empresarial.

Amb l’assistència total de 27 membres de famílies empresàries provinents de 15 empreses familiars, d’arreu de Catalunya, d’una antiguitat entre 15 a 100 anys, en les quals hi participava en algunes encara només la primera generació i en altres ja estaven en la quarta. Hem aprofundit en les anteriors reflexions i també hem treballat quina serà la millor metodologia perquè les seves famílies iniciïn el procés d’elaboració del protocol familiar. Com organitzar el Consell de Família? Quines persones n’hauran de formar part? Quins temes hauran de posar sobre la taula per construir unes regles del joc consensuades per tots? Així com totes aquelles inquietuds i dubtes que anaven sorgint durant les sessions.

També les empreses representades en aquestes sessions han estat diverses pel que fa al número de treballadors que oscil·laven des de 7 fins a 150. Provinents de distints sectors i amb diverses activitat com poden ser: importació i venda maquinària industrial i agrícola, producció i comercialització arròs, lloguer i venda d'immobles, producció i celler de vins, postproducció de vídeos, estacions de servei, rehabilitació façanes i edificis, escola de formació professional, transports, càtering, oficina tècnica projectes arquitectura, control de plagues, especejament de vacu, telecomunicacions, hostesses.

Al llarg d’aquest any volem continuar organitzat sessions dirigides a membres de famílies empresàries per reflexionar sobre aquest i altres temes de vital importància per afrontar situacions de relleu generacional en les empreses familiars i millorar la relació entre els membres de les famílies empresàries.

Si pertanyeu a una família empresària hi sou convidats!

torrentidedeu

Consellers de la Família Empresària

ShareThis Copy and Paste