636661705 info@torrentidedeu.com

En qualitat d’assessors externs, la nostra funció consisteix en donar suport a l’evolució i al bon funcionament de l’estructura de govern de la família empresària (assemblea de família, consell de família, comissió de nomenaments, etc.) per així assegurar la continuïtat de l’empresa familiar. També podem treballar per desenvolupar l’estructura de govern de l’empresa familiar (junta de propietaris i consell d’administració) amb la finalitat de que tots els familiars implicats en el negoci entenguin el seu posicionament i també com evolucionar positivament de manera individual i conjuntament per assegurar una empresa familiar forta.

En el Consell de família, l’assessor extern treballa per garantir que les expectatives dels distints membres de la família empresària són considerats en les decisions empresarials, per evitar que els problemes de la família impactin en l’empresa i que les decisions empresarials generin problemes en el sí de la família.

Des de la Comissió de Nomenaments, es realitza una avaluació dels potencials candidats familiars a incorporar en posicions directives de l’empresa i un seguiment periòdic de la seva evolució.

En el Consell d’Administració s’haurà de prendre decisions a mig i llarg termini, a la vegada que desenvolupar i promoure l’estratègia del negoci. Controlar la marxa de l’empresa, aprovar el pressupost i estudiar les inversions seran algunes de les seves funcions més importants.