636661705 info@torrentidedeu.com

El procés de crear, documentar i compartir acords i polítiques de la família empresària, ens permet protegir-nos contra futurs conflictes, especificant per endavant cóm es treballaran una àmplia varietat de temes potencialment conflictius. En el procés de elaboració del Protocol Familiar les polítiques que es desenvolupen poden respondre a preguntes tan difícils com:

 • Quins membres de la família podran treballar a l’empresa?
 • Cóm avaluem i remunerem als membres de la família que treballen a l’empresa?
 • Què farem quan un membre de la família no està complint allò que s’espera d’ell a l’empresa?
 • Quin paper té la propietat en la presa de decisions?
 • Quines decisions es prenen en el consell d’administració?
 • Cóm prenem decisions com a família? Cóm resolem els desacords?
 • Quina informació financera es dóna a conèixer a la família empresària?
 • Tenen cabuda els cònjuges dins a l’empresa? Tenen veu en la presa de decisions de la família?
 • Quina informació considerem confidencial? Què podem compartir amb els cònjuges i els fills?
 • Qui pot arribar a ser accionista - propietari?
 • Quan i com donar accions/participacions?
 • Quins valores identifiquem com a família empresària? Quins contravalors hem de millorar?

Treballem amb la família empresària per explorar si està disposada a arribar a acords, crear i definir polítiques familiars a través del diàleg i la presa de decisions compartida, tot creant el Consell de Família. El resultat ha de ser una orientació clara sobre l’aplicació dels valors de la família empresària per a la presa de decisions empresarials, tot alliberant a les generacions futures de possibles conflictes.

Revisem i renovem Protocols Familiars i Pactes de Família. La vigència dels pactes de família ha de ser objecte de revisió periòdica amb el pas del temps, amb la finalitat de mantenir l’adequació de les normes consensuades a la realitat empresarial, estratègica i familiar actuals.

Participem en la creació i desenvolupament de Consells de Família adoptant la figura de Conductor Emocional, amb la finalitat de fer possible arribar a acords i de facilitar poder parlar qualsevol tema que afecti a la família empresària.