636661705 info@torrentidedeu.com

Les empreses familiars veuen cóm milloren els resultats en les relacions tant empresarials com familiars, quan dominen els següents punts:

  • Els processos de presa de decisions en grup.
  • Una comprensió clara dels distints rols i responsabilitats de tots els membres de la família empresària.
  • La gestió proactiva de les expectatives individuals.
  • Una forta comunicació entre els membres de la família empresària, en els distints rols de propietaris, consellers, directors, empleats i familiars.

L’organització i la visió compartida de la família empresària, ha de ser un tema prioritari per a les famílies emprenedores, independentment de l’etapa de l’empresa o del número de membres de la família. La visió compartida s’aconsegueix a través d’una adequada combinació de formació i preparació d’estructures, tals com l’assemblea de família, el consell de família i el desenvolupament del protocol familiar i dels pactes de família.

El procés per desenvolupar una visió compartida comença amb la comprensió dels diversos aspectes de la família i del negoci, incloent la dinàmica i la història familiars, la visió, la missió i la cultura, així com les estructures de propietat i govern que interactuen amb aquests sistemes.