636661705 info@torrentidedeu.com

La planificació de la propietat eficient i del seu desenvolupament progressiu són vitals per a l’èxit a llarg termini de qualsevol empresa familiar. La propietat eficient ofereix alguns avantatges clau:

  • Suport de tots els accionistes – propietaris de la família empresària als membres de l’equip de gestió.
  • La reducció de conflictes per les desigualtats percebudes entre els membres de la família empresària.
  • Millor suport i acceptació per part del personal aliè a la família per una successió ben planificada.
  • Rols i expectatives més clares per a tots els accionistes – propietaris, ja tinguin o no dret a vot, actius o inactius en les operacions diàries de l’empresa familiar.
  • Un millor grau d’unitat i compromís personal dels propietaris.
  • Un millor funcionament del Consell de Administració.
  • El desenvolupament progressiu de les transicions de la composició de la propietat redundarà en una millor implicació i satisfacció dels accionistes – propietaris, responent a algunes preguntes força difícils tals com: Cóm es determinen els percentatges de propietat?. Què significa la propietat en la meva empresa familiar? Quines són les obligacions d’un propietari? Una vegada que aquestes preguntes tenen resposta, els propietaris han de ser educats amb els valors de la família i la gestió del negoci, amb la finalitat de que la seva relació amb l’empresa i la família sigui més compromesa i eficaç.

Treballem amb les famílies empresàries per planificar canvis en la composició de la propietat i la creació de programes per educar als nous propietaris potencials sobre els seus drets i responsabilitats com a accionistes de l’empresa familiar.