636661705 info@torrentidedeu.com

La formació dels membres de Famílies Empresàries en els temes claus que els afecten en tant que empresaris de pime familiars i membres de les seves pròpies famílies és una tasca essencial per a la seva sensibilització.

Des de torrentidedeu creiem en la seva importància i per aquesta raó hem realitzat un seguit de sessions de sensibilització arreu de Catalunya per apropar aquesta sensibilitat i coneixement a la major part del seu teixit empresarial, aquesta tasca ha estat possible gràcies a la col·laboració de nombroses entitats com ara Ajuntaments, Consells Comarcals, Cambres de Comerç, Associacions Empresarials, Entitats Privades, Universitats i Centres de Formació, les quals han possibilitat a les empreses del seu radi d’influència d’accedir a aquestes sessions de formació i sensibilització.

Així mateix i per mantenir a totes aquelles famílies empresàries que ens havien conegut al dia de l’actualitat en temes que els afecten, a principis de l’any 2009 varem crear “El Club de Famílies Empresàries” per tal de proporcionar-los un espai on compartir distensionadament experiències, idees i solucions als conflictes que sorgeixen a totes les empreses familiars: fórmules de pactes i acords familiars, la planificació de la successió, expectatives, dificultats de relació, errors i encerts. L’objectiu de “El Club” és el de dotar els membres de les Famílies Empresàries sòcies d’una bona habilitat comunicativa, alhora que de punts de vista alternatius, de manera que entre tots eixamplem les eines per afrontar les qüestions d’interès que sorgeixen en el marc de la família empresària i de la petita i mitjana empresa familiar.

A banda d’aquestes sessions formatives i de proporcionar a les famílies empresàries d’un espai per a la reflexió des de torrentidedeu hem realitzat diversos cursos reglats per aquells membres d’empreses familiars que volien aprofundir en els temes que afecten a les petites i mitjanes empreses familiars a través de la formació, mitjançant el Curs de Gestió de la Família Empresària el qual el vàrem realitzar amb la Escuela de Organización Industrial (EOI) en dues edicions a Barcelona i Girona, i en tres edicions més directament sota la nostra organització. A més d’aquesta formació reglada totalment per nosaltres, hem participat en cursos organitzats per diverses universitats i centres de formació.