636661705 info@torrentidedeu.com

Missió

La missió de torrentidedeu és la millora de la comunicació i la confiança en les Famílies Empresàries clients i treballar per desenvolupar excel·lents professionals familiars, a fi de garantir la continuïtat amb èxit de les seves Empreses Familiars.

Visió

Ser referents en l’estudi de l’empresa familiar i capdavanters en la consultoria a famílies empresàries catalanes de pime familiars

Valors

CONFIANÇA – Ens impliquem directament amb els nostres clients, per això és imprescindible crear un clima de total confiança, alhora que garantim l’absoluta confidencialitat.

EXCEL·LÈNCIA – Cerquem l’excel·lència en tots els nostres serveis, actuem amb professionalitat i criteri.

TREBALL EN EQUIP – Combinem les nostres fortaleses i habilitats individuals i treballem en equip en tots els nostres projectes.

LIDERATGE – Creiem que per portar els projectes endavant cal un bon lideratge. Ens formem per estar al dia ens els aspectes humans i de management que ens ajudaran a ser uns bons líders.

RESPONSABILITAT – Duem endavant allò amb el que ens comprometem, amb il·lusió, optimisme i esforç.

FAMÍLIA – Per a nosaltres, les famílies són molt importants, entenent que en la societat actual s’han eixamplat les tipologies de famílies. Tenim present el benestar dels membres de les famílies empresàries clients i cerquem la millora en les seves relacions.

COMUNICACIÓ – Creiem que és l’eina més valuosa que disposem per relacionar-nos a les empreses, a les famílies i amb els nostres clients.