www.familiaempresaria.com  
 

imprimir

Newsletter núm.11 - Juny de 2010

 
 

CALENDARI DE TROBADES DE 'EL CLUB'

1 de juliol de 2010

LA FUNCIÓ FINANCERA

EN L’EMPRESA FAMILIAR

L’escala de valors de la família empresària afecta la gestió financera de l’empresa?

Els conceptes de liquiditat, rendibilitat, endeutament, gestió del risc, inversions, objectius, creixement, adquisicions, són iguals en les empreses familiars de les que no ho són.

Financerament es retribueix als familiars de la mateixa manera que als altres treballadors i directius? L’empresa familiar es regeix per l’altruisme i pel principi de justícia distributiva: “a cada qual segons les seves necessitats“, i no pas pel de la justícia contributiva “a cada qual segons contribueixi”. Així doncs alguns familiars són subsidiats?

A més la família és generosa de manera que si augmenta la seva riquesa empresarial ha d’augmentar el nivell de vida dels seus propietaris?

O al contrari en temps de crisi els primers perjudicats són els membres familiars?

Us convidem a debatre aquestes i altres qüestions en la propera sessió de ‘EL CLUB’ el proper dijous dia 1 de juliol a les 7 de la tarda que tindrà per títol:

LA FUNCIÓ FINANCERA EN L'EMPRESA FAMILIAR

En finalitzar la jornada es serveix una copa de cava per facilitar la comunicació i networking entre els socis.

Ja podeu confirmar la vostra assistència a la propera sessió de debat prement l'enllaç que hi ha a continuació o des de la pàgina web de 'EL CLUB' www.familiaempresaria.com en l'apartat Activitats - Calendari de trobades.

Us recordem la nova adreça de ‘EL CLUB’ carrer Aragó, núm. 186 – 1r 2a (cantonada carrer Muntaner) 08011 Barcelona.

CONFIRMAR ASSISTÈNCIA

NOVES SESSIONS

‘EL CLUB’ PEL TERRITORI CATALÀ

Abans de les vacances d’estiu visitarem les següents entitats:

UNIVERSITAT DE GIRONA

TÍTOL DE LA SESSIÓ: Estratègies de família empresària.

El model VOCAL.

DATA: divendres, 11 de juny de 17:00 h a 21:00 h

RESERVAT ALS ALUMNES DEL MBA

CAMBRA COMERÇ DE GIRONA – ANTENA D’OLOT

TÍTOL DE LA SESSIÓ: Nou full de ruta per a la pime familiar.

Estratègies de la família empresària en l’escenari actual

DATA: dilluns, 14 de juny de 9:30 h a 11:30 h

ADREÇA: Carrer Bisbe Lorenzana, 15 - 17800 Olot

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA: torrentidedeu 93 487 38 38

ADEE (Associació d’Empresàries i Emprenedores de les Comarques de Tarragona) - BPW Tarragona (Business and Professional Women Tarragona)

TÍTOL DE LA SESSIÓ: Resolució de conflictes en la família empresària

DATA: dilluns, 21 de juny de 9:30 h a 13:00 h

ADREÇA: Avda. Pau Casals, 17 – 43003 Tarragona

En les diferents sessions que hem anat realitzant amb bon èxit d’assistència i participació en Associacions i Cambres de Comerç del territori català, hem tingut l’oportunitat de saludar personalment a molts socis de ‘EL CLUB DE FAMÍLIES EMPRESÀRIES’ que hi han assistit i a d’altres que s’hi han inscrit de nou.

Hem realitzat la jornada NOU FULL DE RUTA PER A LA PIME FAMILIAR - Estratègies de la família empresària en l’escenari actual, a:

AEAU - Associació d’Empresaris de l'Alt Urgell (10/03/10)

CAMBRA GIRONA - UNIVERSITAT DE GIRONA (18/03/10)

CAMBRA DE LLEIDA (23/03/10)

CAMBRA DE TÀRREGA (22/04/10)

CAMBRA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS (29/04/10)

COELL - Conf. d’Organitz. Empresarials Lleida (06/05/10)

També el passat dia 26 de maig vàrem visitar Vic, convidats per IMPEVIC i la Cambra de Comerç de Barcelona delegació Osona amb la sessió ARA MÉS QUE MAI CAL PLANIFICAR LA SUCCESSIÓ.

NOTÍCIA

El passat mes de març Torrent i Dedeu Consultors ha signat un conveni d'Empresa Col·laboradora amb la Càtedra Cambra de l’Empresa Familiar de la Universitat de Girona.

EL PAPER DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ EN L’EMPRESA FAMILIAR

Escollir una determinada estratègia és una de les decisions més importants en qualsevol empresa, però encara és més complexa en l’empresa familiar. Per a l’empresa suposa comprometre recursos financers i seguretat, però per a la família empresària representa posar en joc els seus valors i la seva reputació. Per això es fa necessari que la família empresària integri els interessos de l’empresa i de la família en el procés de planificació estratègica, doncs sense el compromís de la família l’estratègia mai es farà realitat.

Perquè aquesta planificació en paral·lel (de la família i de l’empresa) es porti a terme ens fa falta la presència d’un Consell d’Administració amb la participació de consellers externs, perquè assegura la comunicació entre la família i la gerència familiar. El Consell procurarà per la continuïtat de l’empresa i també per la continuïtat de la família empresària, aportant idees al Pla Estratègic. Els consellers externs tenen la possibilitat de mirar l’empresa més objectivament com també el comportament i les relacions de la família. Per tant aconseguiran un pronunciament sobre el compromís familiar molt més nítid i sobre uns valors menys subjectius.

El Consell amb la participació de membres independents ajudarà a la gerència familiar a descobrir el model de gestió que aporti més valor afegit i a ser més realista a l’hora de fixar els objectius a llarg termini. Quan el conseller independent s’integra en les primeres fases ajuda a que els líders de branques familiars i els gestors aconsegueixin una visió compartida del futur, tot reafirmant el compromís de tots. El conseller independent recolza el pla de continuïtat de la família empresària, que es substancia en acords que donen fruit al protocol familiar, així assegura que s’ha tingut en consideració la perspectiva del negoci sense riscos tant per a l’empresa com per a la família.

El conseller independent ajuda a que el procés de planificació de la família i de l’empresa sigui just i transparent avalant-ho amb la seva presència. Així es dissenyen estructures de govern de la família empresària que complementen les de l’empresa. Donat que la família ha de preparar gestors d’empresa, per un costat, i líders familiars, per un altre, el conseller independent pot ser d’un gran ajut. Pot ser preceptor de la nova generació, precursor de contactes amb els més joves, calibrador just del sistema de compensacions així com avaluador independent de les actuacions de la gerència familiar.

Un consell amb independents produeix decisions sobre successió que són més ben acceptades per la família. Els independents són administradors professionals que poden ajudar en el disseny del llegat patrimonial, proveeixen perspectives creatives i noves a l’hora de formular i pensar les estratègies, enormement profitoses en els períodes de transició en la gestió i en la propietat. Els independents donen estabilitat en els moments de turbulències.

A l’hora de marcar la direcció estratègica i l’elecció de les estratègies el conseller extern és de gran ajut i utilitat. Quan la generació sortint ha de marxar, l’ambivalència que reflexa (quedar-se o no) pot ser resolta per consellers externs dignes de confiança.

Joan Alfons Torrent

SENSE EMOCIONS NO HI HA ESTRATÈGIES QUE PROSPERIN

Portem més de quatre mesos realitzant conferències per tot el territori de Catalunya sota el títol de “Nou full de ruta per a la pime familiar en l’escenari actual”, per suposat parlem d’estratègies, tant per a l’empresa com per a la família empresària propietària de la seva pime familiar.

En aquesta etapa, de més de dos llargs anys de crisi econòmica i financera, els empresaris tenen el màxim objectiu de preservar la continuïtat de les seves empreses, inclús reduint la seva dimensió, fent-les més petites, si amb això n’assoleixen la supervivència.

De ben segur que es concentren en el negoci principal i s’obliden dels perifèrics, segur que han efectuat una retallada total de costos, segur que han hagut de reduir la plantilla, els inventaris i el crèdit a clients. Segur que estan pactant amb altres empreses, fins i tot amb la competència. Segur també que intentaran fer-ho procurant que els hi afecti el mínim possible a nivell personal, i per suposat també a nivell familiar, es tracta només d’una crisi econòmica.

És cert que no els afecta? Potser molts hauran entrat en un període d’emocions creuades, és dir d’odiar i estimar al mateix temps la seva pime familiar. Cal que siguin capaços de diferenciar els detalls del conjunt i visualitzar-los, han d’aprendre que per asseverar cal fer-ho sempre amb matisos.

Tots compartim la resistència al canvi i a la novetat. Tenim por a perdre el control de la situació. Ens havíem posicionat, el creixement era la norma. Ara ens envaeix el desencant, estem desorientats. Però sabem que aquesta crisi és estructural i que per sobreviure-la hem de reinventar l’empresa.

Hem de generar-nos expectatives positives a llarg termini, ja que en la seva recerca radica la major part de la felicitat. No hem de generar por, sí autoritat i respecte, tant en l’empresa com amb la nostra família empresària, hem de generar un estat d’alerta enfront la crisi, però sense arribar a traspassar la frontera del terror. Més que mai es tracta de gestió emocional i sense emocions no hi ha estratègies que prosperin.

Joan Alfons Torrent

PROFESSIONALITZACIÓ DE LA PIME FAMILIAR – ÒRGANS DE GOVERN I DIRECCIÓ

L'ARTICLE

En la darrera sessió de ‘EL CLUB DE FAMÍLIES EMPRESÀRIES’ que va tenir lloc el passat dijous 27 de maig, vàrem posar a debat el tema de la professionalització de la pime familiar.

Primerament es va consensuar allò que entenem com a professionalització de la pime familiar que és crear i fer funcionar els quatre espais o fòrums essencials per treballar el govern i la direcció de l’empresa familiar i a la família empresària:

  • Consell de Família

  • Junta de Propietaris

  • Consell d’Administració

  • Comitè de Direcció

Generalment en una primera etapa empresarial, el desenvolupament d’aquests espais no es fa necessari doncs es tracten d’estructures familiars i empresarials senzilles.

Amb el desenvolupament de la família i de l’empresa, quan ens trobem en generacions de germans i posteriorment de cosins, ambdues estructures es tornem més complexes i es fa del tot imprescindible canviar els models d’organització que havien funcionat quan es va fundar l’empresa.

L’empresari líder de la generació que s’ha de succeir, tant si és el fundador de l’empresa com si es tracta d’empreses que ja han fet el seu primer relleu generacional, en el moment de planificar la successió, caldrà que treballi conjuntament amb el seu/s successor/s o successora/es el canvi organitzacional de l’empresa familiar que haurà de contemplar la creació o modificació d’aquests espais de govern i direcció.

Està clar per a tots que existeix l’obligació legal de tenir identificades les persones que ocuparan els espais de govern i direcció a l’empresa. Cal informar qui són els propietaris de les accions o participacions de l’empresa. També s’exigeix que algú se’n faci el responsable davant de tercers, ja sigui en forma d’administrador únic, de més d’un administrador escollint la modalitat de solidaris o mancomunats o bé fent-ho a través d’un òrgan col·legiat com és el consell d’administració. Per altra banda, en tota empresa cal identificar-ne el seu director o gerent executiu, aquella persona que n’està al capdavant portant-la en el seu dia a dia.

Les famílies empresàries propietàries d’empreses familiars no tenen cap obligació legal, davant de cap administració, d’organitzar-se en els espais de govern familiar, però la realitat demostra que aquelles famílies ben organitzades tenen més avinença i adquireixen més força i això sens dubte beneficia i reforça la seva empresa. Aquesta font de sinergies intangibles proveeixen a l’empresa del que podrien anomenar “actius invisibles” com per exemple:

  • L’amor entre els membres de la família pot contribuir a una major qualitat i servei afectuós al client;

  • El compromís en la continuïtat de la família en l’empresa poden contribuir a una més gran paciència en la rendibilitat del capital destacant el concepte de llarg termini;

  • La independència pot contribuir a un major rati d’autofinançament i un menor rati d’endeutament;

  • L’ètica del treball pot portar a una major productivitat.

  • La creativitat pot contribuir a un més gran esperit emprenedor i innovador.

Els socis i sòcies de ‘EL CLUB’ mostreu una inquietud i una sensibilitat especials per tenir cura en les vostres relacions i en preservar la vostra empresa de determinades rivalitats i conflictes que poguessin existir entre membres familiars. Però, tot i aquesta preocupació es fa força difícil organitzar la família empresària per parlar, treballar i discutir les regles del joc que han de preservar-vos de malentesos que us puguin abocar a conflictes que acabin essent greus.

És recomanable que tota família empresària professionalitzi la seva empresa, sense oblidar-se dels fòrums familiars. Perquè aquesta professionalització funcioni i sigui complerta, caldrà que esculli adequadament els membres familiars i no familiars que hauran de formar part de cada òrgan, sense oblidar d’incorporar a professionals independents que els garanteixin un funcionament més professional.

torrentidedeu

CONSELLERS DE LA FAMÍLIA EMPRESÀRIA

 
     
 

EL CLUB DE FAMÍLIES EMPRESÀRIES - torrentidedeu consultors, sl - c. Aragó, 186, 1r 2a - 08011 Barcelona - 93 4873838 - elclub@familiaempresaria.com