imprimir

Newsletter núm.13 - Gener de 2011

 
 

BALANÇ DEL DARRER QUADRIMESTRE DE ‘EL CLUB’

CALENDARI DE TROBADES DE 'EL CLUB'

Comencem aquesta primera Newsletter de l’any tot fent una mirada enrere que ens permeti valorar el camí recorregut en els darrers mesos i que ens doni impuls per marcar-nos noves fites per a aquest primer semestre de 2011.

Durant l’any passat, hem estat abocats a fer noves sessions en les quatre províncies de Catalunya, de totes elles en fem una valoració positiva, tant pel que fa al nombre d’assistents com a la seva participació activa durant l’espai de debat.

ÚLTIMES SESSIONS REALITZADES:

CAMBRA COMERÇ DE BARCELONA – DELEGACIÓ OSONA /

IMPEVIC / UNIVERSITAT DE VIC / UNNIM

TÍTOL DE LA SESSIÓ: Nou full de ruta per a la pime familiar.

Estratègies de la família empresària en l’escenari actual.

DATA I LLOC: 22 de setembre a VIC

ASSISTENTS: 40 persones

CICLE D’ESMORZARS ORGANITZAT PER ÒPTIMA BUSINESS

ESMORZAR EMPRESARIAL: El Repte de la Comunicació en

l’Empresa Familiar

DATA I LLOC: 23 de setembre a LLEIDA

ASSISTENTS: 30 persones

AJUNTAMENT D'ESPARREGUERA

TÍTOL DE LA SESSIÓ: Estratègies per a la Resolució de

Conflictes a l’Empresa Familiar

DATA I LLOC: 9 de novembre a ESPARREGUERA

ASSISTENTS: 27 persones

CAMBRA DE COMERÇ DE TORTOSA

TÍTOL DE LA SESSIÓ: Pares, Fills, Família i Empresa

DATA I LLOC: 25 de novembre a TORTOSA

ASSISTENTS: 35 persones

Cal destacar que en els darrers mesos diverses famílies empresàries de petites i mitjanes empreses catalanes han decidit iniciar projectes de reorganització empresarial, de reflexió per als membres de la família empresària i de processos d’elaboració d’Acords Familiars, com no ho havien fet des de feia més d’un any, així doncs malgrat la crisi econòmica aquestes famílies han considerat que hi ha processos que no poden esperar més quan és molt important que es duguin a terme.

Aquestes famílies empresàries que han iniciat els processos descrits amb la col·laboració de Torrent i Dedeu Consultors provenen de poblacions d’arreu de Catalunya com són Bellpuig, Ripollet, Vic, Centelles, Térmens, Valls, Barcelona i Sant Andreu de la Barca.

PARTICIPACIÓ A CATALUNYA RÀDIO

El passat 18 d’octubre Mercè Dedeu va participar en el programa ‘El Secret’ de Catalunya Ràdio. Dintre de l’espai ‘L’altra Riera i les empreses familiars’ on es va fer una reflexió sobre alguns temes que els sorgeixen a la família empresària de la sèrie de TV3 ‘La Riera’ que es desenvolupa entorn d’una família propietària i gestora d’un negoci de restauració.

En aquest espai, entre d’altres temes, es va parlar dels professionals familiars i no familiars i de les reaccions que poden provocar en els fills algunes decisions inesperades respecte de la futura propietat del negoci familiar.

 

Podeu escoltar de nou aquesta emissió a la pàgina web:

24 de febrer de 2011 a les 19h

Us convidem a la propera Jornada de ‘EL CLUB’ que serà el dijous dia 24 de febrer a les 7 de la tarda a la seu de Barcelona, carrer Aragó, 186, 1r 2a. En finalitzar la jornada es servirà una copa de cava, a fi de generar comunicació i networking entre els socis.

En aquesta ocasió orientarem la jornada cap al debat des del primer moment, on els protagonistes més que mai, sereu vosaltres. A través del cas d’una empresa familiar que exposarem a l'inici, s’obrirà un debat sobre aquells aspectes rellevants que han influït en el desenvolupament dels fets, quines qüestions s’haurien pogut millorar, què s’hauria pogut evitar, ...

Hem triat un cas real que convida a la reflexió sota la següent premissa:

Quan jo no hi sigui... QUÈ PASSARÀ?

Ja podeu confirmar la vostra assistència a la propera sessió de debat prement l'enllaç que hi ha a continuació o des de la pàgina web de 'EL CLUB' www.familiaempresaria.com en l'apartat Activitats - Calendari de trobades.

US HI ESPEREM A TOTS!

ESMORZARS EN FAMÍLIA EMPRESÀRIA

Són recent novetat el que anomenem ESMORZARS EN FAMÍLIA EMPRESÀRIA, un nou espai exclusiu de reflexió que podeu utilitzar les famílies empresàries i que està gaudint de molt bona acollida.

Aquesta nova modalitat de reflexió és exclusiva per a cada família empresària i en ella podeu parlar de les vostres inquietuds i exposar de manera oberta aquells temes que més us preocupen com a família empresària, com poden ser el relleu generacional, els acords de família, els conflictes en les relacions i els problemes econòmics que posen en perill la supervivència de les vostres empreses familiars i a vegades la relació entre vosaltres.

Té una durada de tres a quatre hores i és individualitzat per a cada família empresària. Poden participar-hi aquells membres que ho desitgin (ja sigui una sola persona, dues, tres o tota la família empresària), acompanyats pels experts consultors Joan Alfons Torrent i Mercè Dedeu.

 

Es pot escollir la modalitat de matí o tarda, fins i tot en dissabtes, a la seu de Barcelona, a la de Collbató, o si ho preferiu a casa vostra.

Reserveu la data del vostre esmorzar al preu especial de 180 euros, trucant al 934873838 o bé per correu electrònic a elclub@familiaempresaria.com.

LA TRIBU SIEMPRE-LO-HEMOS-HECHO-ASÍ

Estem contents de fer-vos partícips de la bona notícia de la possible traducció del llibre La tribu Siempre-lo-hemos-hecho-así al portuguès.

Es tracta d’un oferiment que hem rebut recentment de l’editorial Pergaminho la qual pertany al grup Bertrand, un dels grups editorials més importants de Portugal. Aquesta editorial publica llibres d’autors de renom com Paulo Cuelho, Jorge Bucay i Louise Hay entre altres.

Us anirem informant de com avança el tema.

SUBVENCIONES PARA EL APOYO A LA CONTINUIDAD DE LA EMPRESA FAMILIAR …

... I A CATALUNYA PER QUÈ NO?

Aquest any passat llegíem que a Castilla - La Mancha s’havia aprovat concedir subvencions per incentivar la realització de “Protocolos Familiares” a les pime familiars com un instrument regulador de les relacions entre el grup familiar i l’empresa. L’ajut consistia en una subvenció que podia arribar fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 8.000 euros.

Així mateix, la setmana passada la Cámara de Comercio de Málaga anunciava que es poden sol·licitar incentius, a partir del 15 de gener de 2011, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, per ajudar a empreses que es trobin o prevegin estar a curt o mig termini en un procés de successió i que pertanyin al sector de la indústria o activitats annexes a la indústria. Per això han posat en marxa el Projecte “Protocolo Familiar” amb el que s’ofereix a les pime familiars de Málaga la possibilitat de realitzar un tractament integral de la problemàtica familiar, jurídica i empresarial que es presenta en el moment d’abordar la successió i es materialitza en un protocol familiar. Els incentius poden arribar al 50% del preu del procés que es situa al voltant dels 18.000 euros.

Cal destacar l’etapa, del 2002 al 2004, en la que a Catalunya l’antic CIDEM va proporcionar els ajuts a l’elaboració de Plans de Successió per a les Empreses Familiars Catalanes, i en la que des de Torrent i Dedeu Consultors vàrem realitzar un total de 21 Plans de Successió subvencionats durant els tres anys de la seva durada.

Després del 2004, coincidint amb el canvi de govern, aquestes subvencions varen desaparèixer, així doncs, per part de l’administració, l’empresa familiar ha quedat en l’oblit durant els últims anys.

No obstant això, nombroses pime familiars han continuat duent a terme processos de successió, de professionalització de l’empresa familiar i d’elaboració del protocol (acord familiar) sense comptar amb cap ajut públic.

 

Seria desitjable que ara, amb el nou canvi de govern, les pime familiars catalanes es veiessin econòmicament recolzades en el difícil tràngol que suposa el Relleu Generacional, el gran repte de les famílies empresàries, ja sigui mitjançant la subvenció de plans de successió o de l’elaboració dels protocols familiars, processos fonamentals en els que el govern hauria d’invertir per garantir la continuïtat de les empreses familiars. Tanmateix, ens consta que els empresaris familiars estan afrontant aquests processos tan necessaris per a la continuïtat de les seves empreses, ja sigui amb l’ajut econòmic de l’administració o afrontant la totalitat d’aquesta inversió.

Joan Alfons Torrent

PLANS ESTRATÈGICS PER A L’EMPRESA FAMILIAR i PER A LA FAMÍLIA EMPRESÀRIA

L'ARTICLE

L’elaboració de Plans Estratègics tant per a l’Empresa Familiar com per a la Família Empresària sempre suposen un repte important. Les preguntes estratègiques d’alt nivell que ens fan i ens poden fer les famílies empresàries desafien les respostes fàcils i les solucions de manual, especialment en un context empresarial tan complex com és l’actual.

El Pla Estratègic d’Empresa Familiar implica l’avaluació exhaustiva a nivell d’empresa del seu posicionament competitiu, així com la definició de les línees mestres d’actuació cap a les que es dirigiran tots els esforços dels pròxims anys en tots els àmbits de l’organització empresarial; a nivell de la Família Empresària implica conèixer la salut emocional de les relacions interpersonals dels seus membres i si cal gestionar els conflictes manifestos o latents així com organitzar-se per professionalitzar-se com a família empresària i avaluar la necessitat d’establir acords i explorar la conveniència de confeccionar el necessari i natural pla de successió o de relleu generacional.

L’elaboració del pla estratègic a nivell empresarial comença per la revisió de la situació de partida dels negocis, de les diferents activitats de l’empresa familiar com també de la pròpia organització. També cal que es tingui en consideració si a l’empresa familiar s’han definit la seva missió, la visió i els seus valors. Caldrà treballar el seu DAFO (punts forts, febles, les seves amenaces i les oportunitats). Tot això fent-ho en grup, per un conjunt de persones importants i representatives de l’empresa, siguin o no familiars, sobretot que aportin en positiu, organitzades sota un comitè que el denominem d’estratègia. S’analitzen les diverses branques de negoci a fi de comprendre les seves prioritats d’actuació, les seves principals àrees de preocupació i identificar aquells camps sobre els que s’haurà d’actuar. Possiblement s’haurà d’invertir en millores d’organització per tal d’optimitzar-la. Una vegada consensuada l’actuació en el comitè d’estratègia comença la segona fase en la que es defineixen noves iniciatives estratègiques concretes, noves polítiques per àrees funcionals. Cada una d’aquestes serà traduïda a xifres, determinant les necessitats d’inversió i les expectatives de retorn que cada una comporta.

L’última etapa del pla estratègic a l’empresa familiar consisteix en la definició d’un calendari de feines que traslladarà les iniciatives definides en l’etapa anterior a la implementació real. Durant aquesta etapa es prioritzen les iniciatives estratègiques en el temps i es planifiquen les necessitats d’inversió que hauria d’escometre l’empresa familiar en quant a recursos i personal. També s’elaboren els pressupostos per als anys següents i es defineixen els processos de seguiment del negoci. A partir d’aquí tota l’organització es posa en marxa en la implantació de les iniciatives. Així la Direcció General ha de procedir a presentar el nou Pla Estratègic a tots els seus empleats i per suposat a la família empresària.

Per arribar a dissenyar el Pla Estratègic de la Família Empresària cal basar-nos, principalment en l’anàlisi de l’organització com a família empresària que es fonamenta en la identificació per part dels seus membres, d'una banda, dels Valors i els Contravalors que posseeix, d’una altra, de les Amenaces i les Oportunitats que pot plantejar l'entorn, com també de les possibles Lluites i conflictes manifestos o latents que hi hagi, i que té com a objectiu ajudar en la tria de les estratègies i les tasques més adequades per assolir la seva Missió i col·laborar en la focalització de la Visió de la Família Empresària.

 

Llavors si entrecreuem els Valors i Contravalors identificats pels membres de la família empresària amb les Oportunitats i Amenaces també identificades que pot plantejar l'entorn, així com també amb les Lluites internes manifestes o latents podrem dissenyar les estratègies específiques que determinaran el nostre full de ruta com a família empresària i contribuiran a millorar la comunicació, a convertir els contravalors en valors i a consolidar els que ja existeixin.

Tots els membres de la Família Empresària són vocals en les reunions que facin, car no existeix ningú amb una posició superior. D’aquestes reunions ha d’anar sorgint de manera operativa i consensuada la Missió, la Visió i els Valors com a Família Empresària i gràcies a l’anàlisi descrit abans les Estratègies de Família Empresària. Tot això serà el primer pas per arribar a desenvolupar l’Acord Familiar (Protocol) i representa l’inici del perllongat camí que aquesta ha de recórrer per fer més forta la seva pime familiar.

Les famílies empresàries que assessorem esperen de nosaltres alguna cosa més que un simple diagnòstic, encara que aquest sigui precís per resoldre el problema, el que ens demanden és que els hi mostrem un camí pràctic, efectiu i de fàcil implantació, que a nivell de l’empresa familiar generi un impacte real en el compte de resultats i també un avantatge competitiu sostingut en el temps; a nivell de família empresària encara ens ho posen més difícil, ens demanden que els capacitem perquè siguin capaços d’establir ponts de comunicació efectius i afectius, per tal que en les seves relacions imperi l’harmonia necessària que permeti que l’expressió de les emocions i l’estimació brollin sense dificultat.

torrentidedeu

CONSELLERS DE LA FAMÍLIA EMPRESÀRIA

 
 

EL CLUB DE FAMÍLIES EMPRESÀRIES - torrentidedeu consultors, sl - c. Aragó, 186, 1r 2a - 08011 Barcelona - 93 4873838 - elclub@familiaempresaria.com