Newsletter núm.18 - Octubre de 2012

 
 

CALENDARI DE TROBADES DE 'EL CLUB'

ESMORZARS EN FAMÍLIA EMPRESÀRIA

La propera sessió de 'El Club' va dirigida a empresaris i a futurs empresaris d’empreses familiars. A tots i totes els que tingueu ganes d’aprofundir en aquest tema us convidem a la sessió que tindrà lloc el proper:

dimarts, 27 de novembre de 2012 a les 19h

A la seu de Barcelona, carrer Aragó, núm. 186 – 1r 2a. En finalitzar la jornada es servirà una copa de cava, a fi de generar comunicació i networking entre els socis.

Orientarem la jornada cap al debat, on els protagonistes més que mai, sereu vosaltres. A través del cas d’una família empresària, s’obrirà el debat sobre aquells aspectes rellevants que han influït en el desenvolupament dels fets, quines pautes han portat a la família cap a aquella situació, quins mecanismes es podien haver aplicat per canviar la situació, què es pot fer en el punt on es troben, ...

Claus per convertir-me en un Empresari Familiar Professional

Ja podeu confirmar la vostra assistència a la propera sessió de debat prement l'enllaç que hi ha a continuació o des de la pàgina web de 'EL CLUB' www.familiaempresaria.com en l'apartat Activitats - Calendari de trobades.

US HI ESPEREM A TOTS I A TOTES!

Ara a la vostra família empresària, podeu iniciar la reflexió que us ajudarà a posar ordre i millorar la vostra comunicació realitzant el vostre ESMORZAR EN FAMÍLIA EMPRESÀRIA.

L'ESMORZAR EN FAMÍLIA EMPRESÀRIA és exclusiu per a cada família empresària i està pensat perquè pugueu posar en comú les vostres inquietuds i exposar de manera oberta aquells temes que més us preocupen com a família empresària, com poden ser el relleu generacional, els acords de família, la professionalització de la vostra empresa, els conflictes en les relacions i els problemes econòmics que posen en perill la supervivència de les vostres empreses familiars i a vegades la relació entre pares, fills, germans i socis.

Té una durada de tres a quatre hores i és individualitzat per a cada família empresària.

Podeu participar-hi aquells membres que ho desitgeu (ja sigui una sola persona, dues, tres o tota la família empresària), acompanyats pels experts consultors Joan Alfons Torrent i Mercè Dedeu.

 

Es pot escollir la modalitat de matí o tarda, fins i tot en dissabtes, a la seu de Barcelona, a la de Collbató, o si ho preferiu a casa vostra.

Reserveu la data del vostre esmorzar al preu especial de 180 euros, trucant al 934873838 o bé per correu electrònic a elclub@familiaempresaria.com.

CONFIANÇA I RESPECTE EN LA FAMÍLIA EMPRESÀRIA

Quan a l’última sessió de ‘EL CLUB’ parlàvem dels contravalors de la família empresària i els definíem com aquells valors negatius, poc desenvolupats i que la família troba en falta, sorgia la comunicació com el principal a destacar i que si aconseguíssim que aquest contravalor passés a la llista dels valors, probablement també ho farien la resta dels valors negatius. Pensem que una comunicació ben practicada també comportaria un major respecte, més tolerància cap als altres i menys rigidesa en el propi caràcter, més expressió afectiva i tot plegat ens ajudaria a desfer-nos de la motxilla d’antigues rancúnies o velles històries que ens fan molt mal, tot generant més confiança entre tots els membres de la família empresària.

Ens podem dir les coses amb respecte o faltant-nos aquest. Però també podem no dir-les i continuar amb una falta de respecte entre nosaltres que el transmetem a través del silenci i de la comunicació no oral. Hem de convidar als distints membre de la família a reflexionar com us agradaria que fos el tracte i la relació entre vosaltres i què pot fer cadascú per assolir-ho.

Tolerar la manera de ser dels demés quan és semblant a la pròpia costa ben poc. La grandesa resideix en ser tolerants quan la diferència individual és més considerable. Requereix d’amor, generositat i molta flexibilitat per part de qui la practica. Estem parlant de ser tolerants com a persones, que no està renyit amb aplicar i demanar rigor i exigència com a professionals que també som quan treballem a la nostra empresa familiar.

És recomanable desfer-nos d’antigues disputes o de coses del passat que ens fan sentir malament davant de determinades persones properes a nosaltres. És indispensable per començar un altre tipus de relació més gratificant per a tots.

Ahir vàrem ser presents com a conductors emocionals en un Consell de Família que estava treballant una situació de conflicte i vam deixar ordenadament que un a un, i per tant tothom expliqués com es sentia, tot tenint cura de les formes, vigilant que el respecte fos present en tot moment. La nostra aportació és la d’estar absolutament atents al que cadascú expressa.

Moderar el torn de paraules, el to, fer que la comunicació, encara que a vegades molt dura en paraules i gestos, flueixi, s’ha de dir el que tothom pensa, s’ha de deixar parlar i escoltar, hom s’ha d’esbravar sense ferir, repetir si convé i sobretot no tenir por. Per fer aquesta feina és imprescindible que el conductor emocional compti amb la confiança i respecte dels participants, guanyats a través d’un procés de treball individual i col·lectiu previ.

S’han de proposar possibles solucions i alternatives, com a resultat a un gran número de variables que esperen resposta i que a vegades aquestes poden ser molt dures i potser que ben segur ningú vol. S’ha d’acabar de plantejar escenaris possibles de continuïtat sense trencament, s’ha d’aconseguir generar més confiança entre tots, doncs s’haurà pogut parlar sense faltar a ningú al respecte.

Joan Alfons Torrent

COM GESTIONAR SITUACIONS DE CONFLICTE A LA FAMÍLIA EMPRESÀRIA

L'ARTICLE

La gestió dels conflictes a la família empresària és una de les inquietuds que manifesteu el socis de ‘EL CLUB’ i que aquest mes d’octubre us hem proposat treballar.

Per començar cal reconèixer que la comunicació en l’empresa familiar esdevé complexa perquè intervenen diversos factors:

Doble naturalesa en les relacions dels protagonistes familiars, basada en relacions d’amor i d’afecte (en l’aspecte familiar) i en els interessos econòmics (en l’aspecte empresarial).

En aquelles famílies empresàries en les que el líder, sigui fundador o successor, explica poc o res a altres membres familiars de la següent generació interessats en l’empresa familiar està potenciant una cultura de secretisme que genera malentesos.

Por a posar normes i límits per no ferir o fer mal, deixant que el dia a dia vagi marcant les pautes de relació i funcionament de manera implícita.

Es posen en joc a l’empresa, vincles positius i negatius que formen part de la història familiar.

Alhora hi ha uns moments crítics en la convivència de tota família empresària, així com alguns aspectes que els són propis que posen a prova la fortalesa de la seva comunicació:

La Planificació de la successió.

La Incorporació a la gestió de la següent generació.

La Jubilació del fundador.

Els Greuges comparatius entre germans.

La Transmissió de la propietat.

La Relació entre els membres de la família empresària.

Els Valors i contravalors de la família empresària.

La família empresària pot entendre el conflicte de diferents maneres:

1. Els conflictes entesos com a actes de rivalitat o d’oposició entre els membres de la família empresària.

ELS SENTIMENTS HI JUGUEN UN PAPER IMPORTANT.

2. S’entenen com una situació d’enfrontament (entre idees o interessos divergents).

LA RAÓ HI JUGA EL PAPER MÉS IMPORTANT.

3. Els vivim com una trobada hostil: una lluita, una batalla, o fins i tot una guerra amb altres membres de la família empresària.

SENTIMENTS I RAÓ ES BARREGEN EN EL PROCÉS.

4. Entenem els conflictes com el temps de comportament que té lloc quan dues o més persones de la família empresària s’oposen o lluiten per arribar a un enteniment o acord.

REQUEREIX DE MADURESA DELS MEMBRES DE LA FAMÍLIA EMPRESÀRIA PER NO BARREJAR ELS SENTIMENTS EN EL PROCÉS, NI VOLER FER VALER LA RAÓ, SINÓ ESTÀ DISPOSATS A CEDIR EN BENEFICI DE TOTS, DE LA FAMÍLIA EMPRESÀRIA I DE L’EMPRESA FAMILIAR. LA COMUNICACIÓ HI JUGA UN PAPER FONAMENTAL.

També observem que les famílies empresàries empren diferents estratègies en situació de conflicte, en funció de la seva maduresa comunicativa:

1. ELUDIR-LO

Les parts poden optar per fer cas omís del conflicte. Encara que sàpiguen que existeix, decideixen passar-lo per alt, bé perquè no tenen coratge per abordar-lo, o perquè creuen que no té la suficient importància com per plantejar un problema.
Tot i que es reconeix que existeix un conflicte no hi ha ningú disposat a afrontar-lo ni a recórrer a un mediador. Es deixa que el destí, el temps, resolgui el conflicte.

2. REMETRE’L

Les parts reconeixen que hi ha un conflicte, i no podent-lo resoldre per si mateixes es remeten a una altra instància. L’àrbitre pot ser un empleat de confiança no pertanyent a la família empresària, un advocat assessor de confiança, ...
En aquest cas l'àrbitre farà el paper de jutge donant la raó a alguna de les parts. No estarem davant d’una solució per arribar a pactes, de diàleg, de trobar solucions satisfactòries per a tothom, per això no és massa aconsellable.

3. AFRONTAR-LO

Quant més hi hagi en joc o quant més seriós sigui el conflicte, és millor afrontar-lo. Suposa un diàleg cara a cara entre les parts. Si aquestes no són capaces d’afrontar el conflicte per si soles, poden recórrer a professionals experts que els ajudin a trobar solucions acceptables per a tots.

Aquesta opció indica més alt grau de maduresa dels seus components.

La família empresària pot disposar de diferents eines per augmentar la comunicació i així preveure l’aparició de conflictes o bé minimitzar la seva força quan ho facin:

1. Organitzar-se com a Família Empresària creant els òrgans d’informació i de govern a mida, els que es precisi en cada moment.

2. Mantenir el diàleg a la nostra família i compartir-hi temps. Cal que els expliquem el bo i el dolent de les nostres vivències a l’empresa. La història d’aquesta. Les oportunitats professionals que els pot oferir l’empresa familiar. Serà positiu si la poden conèixer des de ben joves fent treballs a l’estiu.

3. Establir els pactes o regles del joc per endavant, abans de què sorgeixi el conflicte. Elaborant l’Acord Familiar de la seva Família Empresària. És un procés i caldrà treballar el consens.

4. Preveure les mesures per gestionar els possibles conflictes que puguin sorgir. Haurà de formar part del Protocol Familiar. Cal que el conflicte s’afronti.

5. Treballar la transmissió dels valors de la Família Empresària a les noves generacions i sobretot com modificar els contravalors (valors a assolir).

6. Vetllar perquè a l’empresa familiar es creïn i es facin funcionar els òrgans de govern i direcció adequats. El Consell d’Administració o Comitè d’Estratègia amb determinats directius familiars, directius rellevants no familiars i professionals externs. El Comitè de Direcció amb els directius rellevats familiars i no familiars.

Perquè sigui viable la pràctica d’una bona comunicació a la família empresària es requereix disposar del Consell de Família. A torrentidedeu proposem una eina de treball amb metodologia pròpia com és el Model VOCAL

Per tal d’intentar millorar la comunicació entre els membres de la nostra família empresària, cal que reflexionem si quan establim diàleg bé sigui a nivell individual o conjuntament en el Consell de Família, ens preval voler tenir la raó o entendre’ns.

La resposta a aquesta pregunta és evident, tots volem entendre’ns, però en el fons tenir la raó ens pot donar la seguretat de que no estem equivocats.

Voler tenir la raó i establir un diàleg pot arribar a ser contradictori si, sense pretendreu, som massa rígids o intransigents.

Cal que entenguem que cada persona implicada pot entendre la situació de manera diferent i no per això menys vàlida que la nostra. Hem d’esforçar-nos en ser més receptius i valorar les opinions dels altres sense perjudicis. Hem d’aprendre a escoltar sense jutjar. No es tracta de veure qui té la raó, sinó que en els Consell de Família s’assoleixi un clima d’empatia, confiança i diàleg que permeti entendre’ns més enllà de constatar que Jo tinc la raó.

torrentidedeu

CONSELLERS DE LA FAMÍLIA EMPRESÀRIA

 
 

EL CLUB DE FAMÍLIES EMPRESÀRIES - torrentidedeu consultors, sl - c. Aragó, 186, 1r 2a - 08011 Barcelona - 93 4873838 - elclub@familiaempresaria.com