Newsletter núm.21 - Maig de 2013

 
 

CALENDARI DE TROBADES DE 'EL CLUB'

ESMORZARS EN FAMÍLIA EMPRESÀRIA

La propera sessió de 'El Club' va dirigida a tots els membres d'una família empresària sigui quina sigui la seva implicació amb l'empresa familiar. A tots i totes els que tingueu ganes d’aprofundir en aquest tema així com aportar la vostra experiència personal us convidem a la sessió que tindrà lloc el proper:

dijous, 6 de juny de 2013 a les 19h

A la seu de Barcelona, carrer Aragó, núm. 186 – 1r 2a.

CONFLICTES PERMANENTS EN LA FAMÍLIA EMPRESÀRIA

Què podem fer?

Ja podeu confirmar la vostra assistència a la propera sessió de debat prement l'enllaç que hi ha a continuació o des de la pàgina web de 'EL CLUB' www.familiaempresaria.com en l'apartat Activitats - Calendari de trobades.

US HI ESPEREM A TOTS I A TOTES!

Ara a la vostra família empresària, podeu iniciar la reflexió que us ajudarà a posar ordre i millorar la vostra comunicació realitzant el vostre ESMORZAR EN FAMÍLIA EMPRESÀRIA.

L'ESMORZAR EN FAMÍLIA EMPRESÀRIA és exclusiu per a cada família empresària i està pensat perquè pugueu posar en comú les vostres inquietuds i exposar de manera oberta aquells temes que més us preocupen com a família empresària, com poden ser el relleu generacional, els acords de família, la professionalització de la vostra empresa, els conflictes en les relacions i els problemes econòmics que posen en perill la supervivència de les vostres empreses familiars i a vegades la relació entre pares, fills, germans i socis.

Té una durada de tres a quatre hores i és individualitzat per a cada família empresària.

Podeu participar-hi aquells membres que ho desitgeu (ja sigui una sola persona, dues, tres o tota la família empresària), acompanyats pels experts consultors Joan Alfons Torrent i Mercè Dedeu.

 

Es pot escollir la modalitat de matí o tarda, fins i tot en dissabtes, a la seu de Barcelona, a la de Collbató, o si ho preferiu a casa vostra.

Reserveu la data del vostre esmorzar al preu especial de 180 euros, trucant al 934873838 o bé per correu electrònic a elclub@familiaempresaria.com.

SABEM MANTENIR LA IL·LUSIÓ PEL PROJECTE EMPRESARIAL DURANT LA CRISI?

Difícil pregunta, tant per qui la fa o per qui l’hauria de fer, com també pels que s’espera que la responguin. Així doncs creiem fermament que és convenient fer-nos la pregunta de si sabem mantenir la il·lusió pel projecte empresarial propi dins d’aquesta gran crisi econòmica i financera actual?

Considero bàsic una resposta positiva, sinó serà gairebé impossible passar la crisi actual. Ara analitzem qui l’ha de fer la pregunta?. Ben segur que hi ha hagut molts moments de desànim. De voler tirar la tovallola, de desconcert absolut davant d’un horitzó encara tan incert. Veritablement qui faci la pregunta senyala lideratge.

Saber entendre que ara més que mai som un equip de persones, tal vegada familiars i no familiars que compartim un projecte empresarial comú. Hem de saber distingir entre els diferents fòrums en la nostra pime familiar, per saber on l’hem de fer i a qui l’hem de fer, a la vegada que estar preparats per diferents respostes.

Segur que en el fòrum reservat a la família és on ens hem de sentir més acompanyats i on hem de saber generar més il·lusió, car els membres de la nostra família empresària han d’estar al màxim d'informats d’allò que veritablement està passant i quin moment estem vivint, així com els diferents escenaris amb els quals ens podem trobar en un futur pròxim. Ben segur que els membres de la família empresària no són tots els membres de la família, sinó només aquells que realment denoten un interès pel nostre projecte empresarial i que a la vegada l’entenen i el comparteixen amb passió.

L’altre fòrum és el de la propietat. Així ens permetrà donar-nos compte de qui forma part de la propietat de la nostra empresa familiar i de si és convenient seguir amb el mateixes persones i distribució, o si realment hem de fer-hi canvis. Tots sabem que l’òrgan més decisori és el de la propietat, per tant ha d’estar informat puntualment durant la crisi.

L’espai de l’assumpció de la responsabilitat davant de tercers és crucial en èpoques incertes, per tant els administradors ja sigui en forma col·legiada a través d’un consell d’administració o de forma individual si en són administradors únics, hauran de respondre de l’empresa i del que pugui afectar les seves decisions, ja sigui per acció o omissió. Es pot considerar que en èpoques com l’actual esdevé en un comitè de crisi.

L’últim fòrum el del grup de directors gestors de l’empresa haurà d’estar absolutament compromès i hem de vetllar perquè la il·lusió de tots els seus components sigui màxima.

Hem de recomanar que si tenim indecisos els haurem de convèncer, però sense aplicar cap mena de ràbia o rancúnia. Serà lícit que dubtin i per tant durant un temps més d’algun membre plantejarà incerteses. Només des del compromís pel nostre projecte empresarial familiar i des d’una posició al màxim responsable trobarem les forces necessàries per anar endavant, pot ser ens haurem de fer més petits però haurem de procurar la continuïtat.

Joan Alfons Torrent Colomé

SOC UN BON LÍDER PER A LA MEVA EMPRESA FAMILIAR?

L'ARTICLE

En l’empresa familiar de primera generació la persona que assumeix el seu lideratge sol ser la mateixa que assumeix el lideratge de la família empresària. Tanmateix en generacions successives, és a dir quan els fills prenen el liderat de l’empresa, el de la família continua estant, en la majoria dels casos, en mans de la generació gran i així podem observar clarament la convivència de dos tipus de liderats diferenciats amb funcions i fites diferents.

Qui exerceix el lideratge en la Família Empresària cal que tingui capacitat de prendre la iniciativa, gestionar, convocar, promoure, incentivar, motivar i avaluar el grup familiar. La seva ascendència ha d’influir en els altres familiars o en el grup de persones que conformen la família empresària, tot fent que es relacionin i vinculin amb entusiasme, encara que les seves relacions reals siguin ben diferents, a més ha de procurar l'assoliment de metes i objectius comuns.

En l'àmbit de l’empresa familiar podem entendre el lideratge com l'exercici de l'activitat executiva en un projecte, de manera eficaç i eficient, de forma gerencial i dins del procés reglat de l'organització. Així, el lideratge gerencial és el procés de dirigir les activitats laborals dels membres del grup i d'influir-hi, siguin aquests treballadors familiars o no familiars. Aquesta definició implica que hi hagi una persona (líder) que pugui influir i motivar els altres (seguidors). I per això en els estudis sobre lideratge es fa èmfasi en la capacitat de persuasió i influència. Tradicionalment, s’ha denominat carisma a la suma d'aquestes dues variables.

En temps de crisi, el lideratge pot esdevenir un factor posat en dubte. Sigui per manca de previsió, per no haver sabut reaccionar, per la incapacitat de generar perspectives de futur realistes i esperançadores o per dificultats a l’hora de comunicar i compartir el procés.

Tanmateix també en temps de crisi es necessita un bon lideratge capaç de:

Iniciar processos i implantar eines que ens permetin aprendre i sortir més forts de la crisi. És el moment de creure i reforçar els valors de l’organització, que ben segur emanen de la família empresària, de cohesionar i de treure el màxim de cadascuna de les persones, de demanar el màxim de responsabilitat sobretot als directius familiars.

És el moment de promoure el lideratge compartit per a poder legitimar el lideratge dels òrgans de direcció i govern de l’empresa familiar. Per això, es necessita crear i desenvolupar una visió compartida que il·lusioni i arrossegui cap endavant. Cal revisar i reorientar la manera de treballar i l’estratègia. També cal posar en acció la intel·ligència col·lectiva per a arribar més lluny.

El Director General és el responsable de la coordinació i direcció de totes les àrees de l’empresa, marcant les grans línees d’objectius, per obtenir els resultats previstos. Així les seves funcions i responsabilitats són:

Estudiar, decidir, mantenir i avaluar la política financera, el control de les despeses, els projectes en curs i les compres.

Coordinar les polítiques comercials i de Marketing, les vendes, els serveis i les estratègies segons els mercats, així como els preus, marges, promocions i inversions publicitàries.

Coordinar els programes de producció, segons les previsions comercials, estimulant la productivitat dels recursos humans i tecnològics de que disposi l’empresa.

Supervisar la marxa dels projectes.

Establir i mantenir les adequades relacions internes i externes. Aconseguir, les millors relacions laborals, i impulsar plans de desenvolupament dels recursos humans de l’empresa, en estreta coordinació amb el Comitè de Direcció, el Director de Recursos Humanos i la resta de directius i comandaments.

Promoure accions per a reclutar, motivar, formar, desenvolupar i retenir les persones valuoses, perquè puguin realitzar-se en els seus propis objectius i, conseqüentment, amb els de l’empresa.

Mantenir i millorar la rendibilitat i competitivitat de l’empresa, com a medi de continuïtat.

Afegir valor a la societat a través del seu personal directe, dels productes o serveis que, de l’activitat de l’empresa, es generin.

Planificar activitats a curt termini.

Per desenvolupar el seu càrrec de responsabilitat correctament ha de tenir les següents competències:

Visió estratègica i de negoci.

Orientació al client.

Compromís amb la companyia.

Innovació i creativitat.

Lideratge.

Autoconeixement i control emocional.

Aquest líder de l’empresa familiar a més caldrà que tingui tres principals característiques que són:

Que sigui eminentment COMERCIAL. Coneixedor al màxim dels seus clients actuals i potencials, de les seves necessitats.

DOMINI exhaustiu de l’activitat de l’empresa, sense oblidar conèixer a fons els costos fixos (estructura), els costos variables (proveïdors) i el seguiment continuat de l’explotació (marges) i del seu finançament.

Que sigui un bon CONDUCTOR DE PERSONES, capaç de liderar un equip de professionals d’alt nivell, tots ells amb les seves experiències i idiosincràsies personals.

En primeres generacions solem trobar gairebé sempre un gran nombre d’aquestes competències i característiques en el líder. En generacions successives, el líder no sempre les aporta, tanmateix amb un coaching personalitzat i professional solen desenvolupar-les amb èxit en la majoria de les ocasions.

Mercè Dedeu Ribera

torrentidedeu

CONSELLERS DE LA FAMÍLIA EMPRESÀRIA

 
 

EL CLUB DE FAMÍLIES EMPRESÀRIES - torrentidedeu consultors, sl - c. Aragó, 186, 1r 2a - 08011 Barcelona - 93 4873838 - elclub@familiaempresaria.com