www.familiaempresaria.com  
 
 

Newsletter núm.26 - Febrer de 2015

 
 

PER A QUÈ VULL UN CONSELL D’ADMINISTRACIÓ EN LA MEVA EMPRESA FAMILIAR

L'ARTICLE

Quan vostè estigui considerant la creació d’un Consell d’Administració en la seva empresa familiar, comenci per preguntar-se: per a què?. Tal vegada pot ser que la seva motivació per a considerar que la seva empresa necessita un consell sigui diferent depenent que vostè en sigui el seu propietari o només un membre de la família empresària.

Si n’és un dels seus propietaris pot considerar que és un bon mecanisme de control dels seus interessos. Si vostè n’és el seu gerent, pot pensar que pugui ser el lloc idoni per a transmetre a tots els diferents propietaris les seves preocupacions del negoci i així rebre un bon feedback sobre els seus plans i la seva gestió. Si vostè forma part de la propietat i n’és el seu gerent pot considerar que un Consell d’Administració és l’òrgan que pot ajudar a impulsar el bon desenvolupament de la seva empresa. Sens dubte que ho pot ser, si s’entenen les seves funciones principals i sobretot es fa funcionar.

Un Consell d’Administració que funcioni pot ajudar a controlar als gestors de la empresa, o acompanyar-los adequadament; pot donar una gran consistència en la presa de decisions clau (les prengui o no el propi Consell); pot aportar recursos i coneixements que la empresa familiar no tingui internament; pot ajudar a formular o reflexionar sobre l’estratègia de la companyia i pot ajudar a donar-li impuls; pot ajudar en un procés successori i ser un espai d’aprenentatge per a successors i propietaris actius; pot ajudar a fixar retribucions del primer nivell executiu; ben segur que farà la companyia més atractiva als bancs, socis, col·laboradors i proveïdores importants.

Un Consell és un òrgan que tindrà un gran impacte en la seva empresa familiar. Generarà expectatives i també un gran resultat. Per això, el primer pas és tenir clars els objectius que el Consell ha d’aconseguir i comprometre’s.

Sigui quin sigui el seu interès inicial comenci per preguntar-se per a què vol un Consell d’Administració. Abans de pensar en qui el formarà, quantes reunions, quants consellers, familiars o no, qui serà el president, pensi per a què vol el Consell i faci aquest raonament amb claredat i per escrit. Les respostes a la resta de preguntes sortiran d’aquest propòsit.

Preguntis també si està disposat a escoltar al Consell. Un Consell d’Administració al que no se l’escolta és sempre una gran contradicció. A més serà una pèrdua de temps i potser una font de conflictes.

Per l’experiència que tinc per haver estat i per estar en diversos Consells d’Administració d’empreses familiars clients, els hi puc assegurar que un Consell és una eina d’altíssim impacte positiu i que s’ha de saber posar-lo en funcionament, per això l’ajut d’experts serà del tot recomanable, inicialment en qualitat d’assessors no consellers. Amb el temps i si la feina està ben feta aquests assessors podran convertir-se en consellers no familiars en les seves empreses familiars si han estat capaços d’aconseguir allò tan preuat què es la seva confiança.

CALENDARI DE TROBADES DE 'EL CLUB'

PROTOCOL FAMILIAR

La propera sessió de 'El Club' va dirigida a a pares, mares, fills i filles de la família empresària. A tots i totes els que tingueu ganes d’aprofundir en aquest tema així com aportar la vostra experiència personal us convidem a la sessió que tindrà lloc el proper:

dijous, 19 de març de 2015 a les 19h

A la seu de Barcelona, carrer Aragó, núm. 186 – 1r 2a.

PARES, FILLS, GERMANS, COSINS: FAMÍLIA i EMPRESA

- Treballar a l’empresa familiar és la millor opció que tinc?

- Què he de fer perquè els meus fills siguin veritables empresaris?

- Podem preservar la bona harmonia familiar treballant tots plegats?

- Les diferències familiars afectaran negativament la marxa del negoci?

Ja podeu confirmar la vostra assistència a la propera sessió de debat prement l'enllaç que hi ha a continuació o des de la pàgina web de 'EL CLUB' www.familiaempresaria.com en l'apartat Activitats - Calendari de trobades.

US HI ESPEREM A TOTS I A TOTES!

El procés per garantir la continuïtat de la seva Pime Familiar

El Protocol Familiar és el gran acte documentat en el qual es pauta la relació entre la Família Empresària i l'Empresa Familiar, contempla les regles del joc entre la família, la propietat i l’empresa, aquesta des del govern i de la direcció executiva, establint-ne les condicions, les limitacions i regulant les seves relacions professionals i econòmiques.

El Protocol Familiar, també servirà perquè els diferents components de la família puguin saber què se’ls demana a l’empresa, així com el que aquesta els pot oferir: Gestiona les Expectatives de cadascun dels seus membres.

 

A més vetllarà pel manteniment dels valors familiars com a dipositaris de la continuïtat de l’empresa familiar i la seva transmissió com a cultura de l’empresa i a les futures generacions familiars. En definitiva, es constitueix com un dels pilars fonamentals que permeten garantir la continuïtat de l’empresa com a familiar.

Actua com una assegurança a tot risc i la seva utilitat dependrà d’haver-lo treballat abans de que sorgeixi el conflicte; ha de començar a confeccionar-se dins del marc de la Família Empresària, ja que ha de ser com un vestit a mida que s’adapti realment a les necessitats i a la voluntat del conjunt dels membres de la Família Empresària.

Des de torrentidedeu hem realitzat, des de fa més de setze anys, Protocols Familiars per Pime Familiars de realitats diverses i gràcies a aquesta experiència d’èxit acompanyant a famílies empresàries a dur a terme aquest procés, hem pogut identificar que aquests es realitzen en dues dimensions diferents segons la configuració i les necessitats de cada cas.

OBJECTIU 2015: EL PROTOCOL FAMILIAR

NOTÍCIA

El passat mes de novembre vàrem realitzar la sessió Objectiu 2015: El Protocol Familiar, la qual va gaudir de molt bona acollida i participació de tots els assistents.

Es va aprofundir en la conveniència de la creació del Consell de Família com a fòrum de participació familiar i de resolució de conflictes.

El Consell de Família ha de ser l’òrgan responsable de:

Vehicular la participació de la família en l’empresa familiar a través de l’Acord Familiar.
Articular les creences i els valors de la família empresària. Així com identificar i modificar els valors febles (contravalors).
Transmetre els interessos de la propietat.
Gestionar expectatives i conflictes.
Consensuar els interessos de la família, tot creant una visió compartida, un codi d’enteniment i un pla estratègic familiar.

Haurà d’estar format per:

Els membres de la família empresària (serà convenient que el número d’integrants permeti que hi hagi enteniment. Podrà establir-se un sistema rotatiu que garanteixi que totes les branques familiars es vegin representades).
Conductor emocional extern (és recomanable).

Es va debatre sobre l’estructura organitzativa més recomanable per a les empreses familiars:

Durant la sessió i també en les intervencions dels assistents, vàrem remarcar quin és el procés de treball que a torrentidedeu utilitzem amb les famílies empresàries per arribar a l’objectiu que proposava el títol de la sessió, és a dir que la família empresària disposi del seu Protocol Familiar signat per tots els seus membres, obtingut a través d’un procés participatiu en el qual s’haurà arribat als acords familiars pel consens dels seus membres.

Si algú està interessat en conèixer aquest procés en detall, pot sol·licitar-ho a info@torrentidedeu.com

EL MENYSPREU

REFLEXIÓ

En la nostra feina ens comenten, massa vegades, pares respecte dels seus fills i fills respecte dels seus pares sensacions de malestar en els seves relacions. Tot sovint també entre germans ens expliquen el menyspreu que senten o que sofreixen i que els manifesten alguns familiars entorpint la bona marxa relacional en la família empresària.

No oblidem que menysprear implica el desdeny que s’experimenta cap a una altra persona. El menyspreu és una aguda sensació de manca de respecte i de reconeixement, fins i tot l’aversió que se sent respecte algú. Gairebé sempre implica la negació i la humiliació de l’altre de qui a més es posa en dubte tant la seva capacitat com la seva integritat moral.

Analitzant-ho des d’aquestes definicions, ens sorgeix la pregunta de si sentiments com aquests són compatibles amb els d’estimació que se suposa hi ha entre els membres d’una família, en aquest cas empresària.

Ho podem contemplar des de dos eixos que es complementen: la intensitat i la consciència. El sentiment de rebre menyspreu pot abraçar des d’una recepció subtil de missatges, en aquest sentit, fins a una relació fortament impregnada d’aquest sentiment. El segon eix el podríem situar més en l’emissor del sentiment, aquest pot experimentar-lo amb claredat i conscientment, però també fer-ho de manera totalment inconscient.

En la majoria d’ocasions ens les que ens trobem que un membre de la família empresària, fill/a, pare/mare, germà/na ens expressa que se sent tractat amb menyspreu per algú proper de la família, conflueixen una forta recepció d’aquest sentiment per part de l’afectat, amb una total negació per part de l’emissor.

Aquesta dissonància indica, sens dubte, que qui actua amb menyspreu cap a l’altre ho fa de manera inconscient, però el missatge es rep amb claredat a través de la conducta i actitud de l’emissor.

Una persona que menysté a una altra la mirarà amb desdeny i aquest altre, com a resposta, se sentirà indigne i humiliat, perquè no hi ha res més baix entre els essers humans que rebre de l’altre una mirada nafrada de rebuig per allò que un és i per què no també per allò que no s’ha arribat a ser.

També és important advertir que en la majoria dels casos aquesta manca de respecte que comporta el menyspreu pot desembocar en conseqüències psicològiques per a la persona que n’és objecte, cal no oblidar que els essers humans necessitem en moltes situacions, especialment al començament de la nostra vida professional en la nostra empresa familiar, el copet a l’esquena, la felicitació de l’altre i quan pel contrari, allò que prima és la mirada desdenyosa, llavors, aquesta persona pot créixer professionalment amb molt ressentiment i tal vegada odi.

Fomentar comunicació, relacions obertes entre familiars, disposar de fòrums de discussió sana, com pot ser el Consell de Família Empresària, amb la participació de la figura del professional extern que anomenem Conductor Emocional, facilitarà la presa de consciència de la situació i ajudarà, sens dubte, a canviar aquesta relació que ens provoca malestar i que pot arribar a generar diferències de comunicació insalvables.

Joan Alfons Torrent

torrentidedeu

CONSELLERS DE LA FAMÍLIA EMPRESÀRIA

 
 

EL CLUB DE FAMÍLIES EMPRESÀRIES - torrentidedeu consultors, sl - c. Aragó, 186, 1r 2a - 08011 Barcelona - 93 4873838 - elclub@familiaempresaria.com