www.familiaempresaria.com

 
 

imprimir

Newsletter núm.5 - Juliol de 2009

 
 

ESTRATÈGIES DE FAMÍLIA EMPRESÀRIA DE PIME FAMILIAR: EL MODEL VOCAL ©

NOTÍCIA

El Model Vocal

Estem veient com l’actual crisi acaba afectant amb més intensitat a les empreses familiars de les quals les famílies propietàries, encara, no estan organitzades com a famílies empresàries. També és cert, i sobretot difícil que en el present moment es destinin recursos econòmics a temes que es considera, potser erròniament, que no afecten directament el dia a dia de l’empresa.

Davant d’aquesta realitat, creiem que estem obligats a oferir noves solucions, més efectives i econòmiques per a les famílies empresàries. És per això que ben aviat us presentarem el nou producte/servei: Estratègies de família empresària de pime familiar. El Model Vocal.

Com avançament comentar-vos que una família sigui propietària d’una pime familiar, no necessàriament la converteix en família empresària. La singularitat de la nostra feina ens permet estar en contacte amb moltes famílies propietàries de pimes familiars, per això podem assegurar que esdevenir una família en una família empresària més que un fet, és tot un procés.

El primer pas és arribar a generar una identitat pròpia com a Família Empresària, esdevenir un grup de persones implicat (gairebé sempre diferents) amb un somni compartit, amb un objectiu comú. Fins i tot per aquells membres familiars que no treballen a l’empresa i que, potser, no ho faran mai o bé ho faran en un futur, però que tenen un fort pes en les decisions que afecten a la pime familiar, encara que aquestes decisions no les acabin prenent.

Per arribar a dissenyar Estratègies de Família Empresària cal basar-nos, principalment en l’anàlisi de l’organització com a família empresària que es fonamenta en la identificació per part dels seus membres, d'una banda, dels Valors i els Contravalors que posseeix, d’una altra, de les Amenaces i les Oportunitats que pot plantejar l'entorn, com també de les possibles Lluites i conflictes manifestos o latents que hi hagi, i que té com a objectiu ajudar en la tria de les estratègies i les tasques més adequades per a assolir la seva Missió i col·labori en la focalització de la Visió.

A aquest mètode d'anàlisi l’anomenem Model VOCAL perquè és la sigla corresponent als mots Valors, Oportunitats, Contravalors, Amenaces, Lluites. El Model VOCAL dóna lloc a la Matriu VOCAL.

En la Matriu VOCAL s'encreuen els Valors i Contravalors identificats pels membres de la família empresària amb les Oportunitats i Amenaces també identificades que pot plantejar l'entorn, així com també amb les Lluites internes manifestes o latents. S'utilitza com a eina per a ajudar en la tria de les estratègies i les tasques més adequades per a assolir la Missió i col·laborar en la focalització de la Visió de la Família Empresària.

Tots els membres de la Família Empresària són vocals en les reunions que facin, car no existeix ningú amb una posició superior. D’aquestes reunions ha d’anar sorgint de manera operativa i consensuadament la Missió, la Visió i gràcies al model VOCAL les Estratègies de Família Empresària. Aquesta tasca la realitzem en només cinc reunions de treball amb la família empresària. És el primer pas per arribar a desenvolupar l’Acord Familiar i representa l’inici del perllongat camí que aquesta ha de recórrer per fer més forta la seva pime familiar.

Properament us anirem informant més àmpliament.

TEMPS D’ESTIU PER A LES FAMÍLIES EMPRESÀRIES

CALENDARI DE TROBADES DE ‘EL CLUB’

Ha arribat l’estiu i amb ell les vacances per a la majoria de vosaltres. Les vacances solen començar com l’any, plenes d’intencions i projectes per fer durant tants dies per endavant, dies que es van esgotant més ràpidament del que voldríem, dies en els quals és aconsellable descansar, desconnectar i fer activitats diferents a les habituals. Tanmateix l’empresari no desconnecta de la seva empresa, menys encara si aquesta contínua amb la seva activitat oberta i els empleats fan torns rotatius de descans.

Per aquells de vosaltres que tingueu fills petits, aprofiteu aquest espai de temps per compartir jocs i aventures amb ells. També per als que els teniu no tan petits, gaudiu d’excursions i activitats plegats, l’any proper seran un any més grans i haurà passat l’oportunitat de fer determinades coses plegats.

Algunes Famílies Empresàries aprofiten el temps d’estiu per fer la seva reunió anual com a Família Empresària: l’Assemblea de Família. Aquesta és una bona pràctica que estructura el temps i l’energia que li dediquem a aquells temes que de ben segur hem de treballar plegats i fa que en traiem millors resultats que quan ho anem parlant en trobades familiars d’altres característiques.

L’Assemblea pot transcórrer durant al matí i aprofitant que la família està reunida, continuar amb un dinar familiar i activitats de lleure plegats. Seria de gran valor que aportéssiu les vostres experiències per fer-les arribar a les famílies empresàries sòcies de ‘EL CLUB’, ens les podeu enviar al c-e: elclub@familiaempresaria.com

Us desitgem que passeu un bon estiu!

1 d'octubre

Resolució de Conflictes en la Família Empresària

El mes de setembre encara és de retorn de vacances per a molts de vosaltres, a més hi ha algun dia festiu, com és la Diada i la Festa de la Mercè per a algunes poblacions, que fa que les setmanes laborals siguin més curtes. Per això hem decidit que la primera jornada de debat de ‘EL CLUB’ després del període d’estiu tingui lloc el dijous dia 1 d’octubre. El tema que heu escollit per aquest dia és la ‘RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN LA FAMÍLIA EMPRESÀRIA’.

L’hora d’inici de la sessió és a les 7 de la tarda. En finalitzar la jornada es serveix una copa de cava per facilitar la comunicació i networking entre els socis. Ja podeu confirmar la vostra assistència a la propera sessió de debat en la pàgina web de ‘EL CLUB www.familiaempresaria.com o per telèfon al 93.487.38.38.

Les següents dates previstes per al quart trimestre són:

29 d'octubre

Com transformar la Família en Família Empresària?

26 de novembre

Política de remuneracions i compensacions per als membres de la família empresària.

COM FER REUNIONS EFECTIVES A L’EMPRESA FAMILIAR i A LA FAMÍLIA EMPRESÀRIA

L'ARTICLE

Que el llenguatge està fet per entendre’ns no és del tot vàlid. L’observació del dia a dia ens fa constatar que el llenguatge també serveix per confondre’ns.

Definir amb paraules els pensaments, les emocions, els desigs, les nostres expectatives, no ens és fàcil, car no hi estem acostumats. D’altra banda és necessari fer-ho perquè els demés ens entenguin i per entendre’ls a ells necessitem que ho facin. El llenguatge no verbal (signes, entonació, gesticulació, mirades, expressions corporals, etc.) és el suport necessari que complementa la comunicació oral.

Tot el que hem dit en el paràgraf anterior es pot complicar quan els interlocutors són membres d’una Família Empresària, perquè en el discurs es barregen interessos com a família, interessos com a propietaris, interessos com a administradors i també interessos com a gestors executius. Les prioritats contraposades d’alguns d’aquests interessos poden entrar en conflicte, i que només podran superar aquelles famílies empresàries que tinguin una ferma voluntat d’entendre’s en base a escoltar-se.

La por a destapar ‘la capsa de trons’ que tenen alguns empresaris familiars, quan els aconsellem iniciar les reunions de Família Empresària, els impedeix clarificar les regles del joc. Però a la vegada no els permet arribar a pactes per consens, és llavors quan algú acaba imposant el seu criteri, la seva voluntat per sobre dels interessos de tothom, això sí intentant ser just, sense tenir en compte que la igualtat no és el criteri més aconsellable per ser-ne. Per tractar amb igualtat haurem de recórrer a l’equitat i aquesta tasca no serà possible si abans no hem dedicat un temps a escoltar, parlar, debatre i arribar a decisions per consens.

DIFICULTATS DE LES REUNIONS QUAN ELS PARTICIPANTS SÓN MEMBRES DE LA FAMÍLIA EMPRESÀRIA

 • Diferents rols que juguen els membres de la família empresària.

 • Intervencions asimètriques.

 • Fer ús de la paraula per tractar temes que corresponen a altres fòrums.

 • Clima de frustració, desencís i baralles perquè no es prenen decisions o no s’executen les que s’han pres.

 • Es mantenen converses paral·leles a la reunió per part d’alguns membres.

 • Prejudicis sobre la manera de ser dels altres perquè els coneixem profundament en la vessant privada.

 • Determinades relacions interpersonals, gelosies, greuges comparatius.

 • Por a “destapar la caixa de trons”, que sorgeixi el conflicte.

MESURES QUE AJUDEN A SUPERAR AQUESTES DIFICULTATS

 • Tenir clar l’objectiu de la reunió i treballar cap aquesta direcció.

 • Saber en qualitat de què hi participa cadascú.

 • Respectar els diferents rols.

 • Acostumar-se a treballar amb un ordre del dia, prendre notes i redactar acta.

 • Preparació prèvia dels temes a treballar. Actuar amb professionalitat, compromís i responsabilitat.

 • Presa de decisions, seguiment i execució del que s’ha decidit.

 • Conèixer la naturalesa dels fòrums de família empresària:

  • Informatiu = Assemblea de Família

  • Decisori = Consell de Família

 • Respectar el torn de paraula, intervencions d’un en un, no mantenir converses paral·leles.

 • Basar els comentaris o discussions sobre les idees o propostes i no sobre les persones que les fan.

 • No donar res per suposat, demanar clarificacions, escoltar, no jutjar ni tenir prejudicis.

 • Creure que si hi ha conflicte latent és millor treballar-lo abans que es manifesti.

 • Disposar d’algú extern a la família que assumeixi la funció de clarificador i mediador: El Conductor Emocional del Grup Familiar.

EL PAPER DEL CONDUCTOR EMOCIONAL EN EL GRUP FAMILIAR

És fonamental que els membres de la família s’adonin que cadascun d'ells ha d’opinar dels temes que es vagin tractant a les reunions que facin. Que les opinions poden ser diferents, i que això és així perquè tots ells tenen perspectives pròpies i diverses que els fan entendre les qüestions d'una manera determinada, i és en funció d'aquesta visió que emetran les seves opinions i aportaran les seves solucions.

Imaginem-nos que una família empresària veu la conveniència d'instaurar les reunions familiars, imaginem-nos també que són conscients que la posició de cadascú parteix d’una perspectiva diferent, amb aquesta premissa i, amb la voluntat d'un bon funcionament i d'arribar a acords, inicien aquesta marxa. Aleshores sorgeix la pregunta: n’hi haurà prou per facilitar la comunicació?, i per evitar els conflictes?

Intentem contestar la primera qüestió com facilitarem la comunicació? Si les reunions són una pràctica que iniciem es necessitarà d'un marge de temps que ens permeti adquirir l’aprenentatge suficient, però segurament els diferents components de la família assoliran ritmes diferents, mentre que els uns, d'entrada, manifestaran tot allò que pensen, d'altres necessitaran disposar de més temps per atrevir-se a dir-ho, alguns fins i tot per poder-s'ho dir a ells mateixos. I sempre hi ha qui que no gosa, que té por de fer mal amb les seves paraules, o de les conseqüències que aquestes puguin provocar. D’aquesta manera, les reunions familiars poden ser un excel·lent marc perquè la comunicació de la família assoleixi el grau desitjat, però no seran pas garantia que l’esmentada comunicació funcioni realment.

 

Incorporar un psicòleg expert en dinàmica del grup familiar a les reunions de família facilitarà l’aprenentatge de les habilitats comunicatives i ajudarà que els aspectes psicoemocionals no interfereixin negativament en les relacions interpersonals. El nom més adient per aquesta figura és el de Conductor Emocional del Grup Familiar

Ara bé, podem demanar-nos si s'evitaran els conflictes pel fet de saber que les perspectives de cadascú són pròpies i diferents... Què passarà quan alguna de les solucions que s'aportin entri en conflicte amb els interessos o l’estima d'un altre membre del grup familiar? Aquest altre intentarà posar-se al lloc del primer abans de donar la seva opinió, per tal de que aquesta sigui manifestada des de la tranquil·litat i neutralitat? O bé manifestarà el seu desacord sentint-se ferit o desatès? És ben segur que tindrem una resposta diferent en funció de l'habilitat comunicativa que el grup hagi pogut adquirir.

Partint de la nostra experiència defensem la incorporació a les reunions de família d'un psicòleg expert en la dinàmica del grup familiar, si més no durant els primers temps. Les seves funcions i responsabilitats seran diverses i complementàries. Per una banda facilitarà l'aprenentatge de les habilitats comunicatives als membres del grup, ajudant que es respecti la democràcia participativa, potenciant que es consideri el parer de tothom i que cadascun dels integrants del grup el pugui manifestar lliurament, i vetllant perquè sigui tolerada la diferència d'opinions. A més la seva participació permetrà que el grup disposi d'una persona experta en les relacions interpersonals i en els aspectes psicoemocionals, garantint que al si del grup es treballin els temes amb la implicació necessària per tal de reduir la possible conflictivitat nociva per a la família i per a l'organització.

Aquest professional mai no donarà solucions només des del seu punt de vista, ja que aquestes tan sols seran vàlides si surten del propi grup, però sempre procurarà facilitar a tothom l'expressió dels seus sentiments, pensaments i emocions. Si en algun moment algú es pogués sentir ferit, intentarà minimitzar l'efecte negatiu afavorint alternatives de pensament, o ajornarà l'avaluació d'aquesta qüestió per a un altre moment. L’objectiu serà crear un ambient de participació i de tolerància en el grup.

Tant pel perfil de la persona com per la seva missió dintre del grup familiar, creiem que el nom més adient és el de Conductor Emocional del Grup Familiar.

torrentidedeu

CONSELLERS DE LA FAMÍLIA EMPRESÀRIA

 

 
     
 

EL CLUB DE FAMÍLIES EMPRESÀRIES - torrentidedeu consultors, sl - c. Aragó, 186, 1r 2a - 08011 Barcelona - 93 4873838 - elclub@familiaempresaria.com